Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Tööpingi hooldus- ja remonditööd
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3. Teeb vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id):
kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste tõendamist.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
5 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
6 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
7 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
8 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
9 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
10 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
11 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
12 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
13 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
14 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist