Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Lehtmetalli lõikamine gaasilõikuspingil
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides gaasilõikuspingi abil lehtmetallist detaile.
2. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele.
3. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.
Teadmised: Teadmised:
a) gaasilõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud
b) gaasilõikustehnoloogia eripära, selle tööpõhimõte
c) gaasilõikustehnoloogia rakendusalad
Hindamisviis: Hindamismeetod(id):
kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste tõendamist.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 14.06.2015 Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 07.05.2019 Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist