Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
2 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
3 Koostelukksepp, tase 3 14.06.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
4 Koostelukksepp, tase 4 14.06.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
5 Tööriistalukksepp, tase 4 14.06.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist