Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Tööpingi hooldustööde tegemine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: 1. Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid vastavalt tööpingi kasutusjuhendile ja selleks ettenähtud vahendeid kasutades.
2. Registreerib kõik tekkinud tehnilised probleemid ja teavitab nendest spetsialisti või oma vahetut juhti.
3. Korrastab ja puhastab tööd lõpetades alati tööpingi ja töökoha.
Teadmised: Teadmised
a) metallitööpinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
c) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
d) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
e) tehniline dokumentatsioon (terminoloogia ja tähised), dokumentide täitmine.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist