Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hüdrometeoroloog-tehnik I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Hüdrometeoroloog-tehnik I (ver 2)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Hüdrometeoroloog-tehnik I
EN: Hydrometeorological Technician I
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.05.2011
Kehtib kuni: 04.01.2012
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26052011-4.3.1/2
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.05.2011
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Keskkonnaala
Kutse grupp: Hüdrometeoroloog
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3111 Keemia- ja füüsikateaduste tehnikud
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
052 Keskkond
0521 Keskkonnateadused
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist