Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud transporditehnikainsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Volitatud transporditehnikainsener V (ver 3)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Volitatud transporditehnikainsener V
EN: Chartered Engineer of Transport Engineering V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.07.2011
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Liiklustehnika
Liiklus- ja sõiduohutus
Sõidukite mehaanika
erialane, valdkonna õigusloome
hooldus-, remonditehnoloogia ja logistika väljatöötamine
inseneride koolitus, täiendõppe ja kutsekvalifikatsiooni korraldus
konsultatsioon ja nõustamine
liiklustehnika, projekteerimine ja käitamine
teadus-, uurimis- ja arendustöö
transpordi järelevalve korraldamine
transpordiseisundi, sõidukite tehniline ekspertiis
transpordivahendite konstrueerimine ja katsetamine, tootmine
transpordiökonoomika
Siseriiklik ja rahvusvaheline transporditehnoloogia
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-07062011-5.2.13/3s
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.07.2011
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Transporditehnikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist