Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal IV (ver 2)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Rahvakunsti- ja käsitöömeister puidutöö alal IV
EN: Joiner IV
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.12.2008
Kehtib kuni: 26.04.2012
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Haabjad
Korvid
Laastutööd
Mänguasjad
Mööbel
Suveniirid
Tohutööd
Tööriistad
Tünnid
Vitsatööd
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-04122008-23/2
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Puutöömeister
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2659 Loomingulised töötajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist