Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maaturismi ettevõtja III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Maaturismi ettevõtja III (ver 2)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Maaturismi ettevõtja III
EN: Rural Tourism Entrepreneur III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.03.2010
Kehtib kuni: 26.11.2012
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-23032010-5.6/2
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 4
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.03.2010
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Maaturismi ettevõtja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
14 Külalismajanduse, kaubandus- jm teenuste juhid
141 Hotellide ja restoranide juhid
1411 Hotellide, motellide ja hostelite juhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist