Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mereväeohvitser III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Mereväeohvitser III (ver 2)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Mereväeohvitser III
EN: Navy Officer OF-1
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.2008
Kehtib kuni: 31.12.2011
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-10122008-46/2
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Kaitseväeteenistus
Kutse grupp: Mereväeohvitser
Ametite (ISCO) klassifikaator: 0 Sõjaväelased
01 Sõjaväe ohvitserid
011 Sõjaväe ohvitserid
0110 Sõjaväe ohvitserid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1031 Sõjandus ja riigikaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist