Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keskkonnajuhtimise spetsialist III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Keskkonnajuhtimise spetsialist III (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Keskkonnajuhtimise spetsialist III
EN: Environmental management specialist III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.05.2008
Kehtib kuni: 16.05.2012
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-27052008-05/1p
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.05.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Keskkonnaala
Kutse grupp: Keskkonnajuhtimise spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
314 Bioteaduste tehnikud jms keskastme spetsialistid
3141 Biotehnikud (v.a meditsiinivaldkonna tehnikud)
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
052 Keskkond
0521 Keskkonnateadused
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist