Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jäätmekäitluse klienditeenindaja III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Jäätmekäitluse klienditeenindaja III (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Jäätmekäitluse klienditeenindaja III
EN: Waste Management Assistant III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.05.2008
Kehtib kuni: 04.01.2012
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-27052008-06/1p
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.05.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Keskkonnaala
Kutse grupp: Jäätmekäitluse klienditeenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
516 Muud isikuteenindajad
5169 Isikuteenindajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
102 Hügieen ja töötervishoid
1021 Prügi ja heitvete käitlemine
EMTAK klassifikaator: E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
39 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist