Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ekspert V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Ekspert V
EN: Expert V
Spetsialiseerumised:
 • Alkoholiekspert V
 • DNA ekspert V
 • Dokumendiekspert V
 • Hääleekspert V
 • Infotehnoloogiaekspert V
 • Jäljeekspert V
 • Kiuekspert V
 • Kujutiseekspert V
 • Käekirjaekspert V
 • Liiklusekspert V
 • Lõhkeaineekspert V
 • Lõhkeseadeldiseekspert V
 • Metalli ja lasujäägiekspert V
 • Narkootilise aine ekspert V
 • Põlevvedelikuekspert V
 • Sõrmejäljeekspert V
 • Toksikoloogiaekspert V
 • Tulekahjuekspert V
 • Tulirelvaekspert V
 • Värvkatteekspert V
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.2008
Kehtib kuni: 14.11.2011
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Alkoholiekspert V
 
DNA ekspert V
 
Dokumendiekspert V
 
Hääleekspert V
 
Infotehnoloogiaekspert V
 
Jäljeekspert V
 
Kiuekspert V
 
Kujutiseekspert V
 
Käekirjaekspert V
 
Liiklusekspert V
 
Lõhkeaineekspert V
 
Lõhkeseadeldiseekspert V
 
Metalli ja lasujäägiekspert V
 
Narkootilise aine ekspert V
 
Põlevvedelikuekspert V
 
Sõrmejäljeekspert V
 
Toksikoloogiaekspert V
 
Tulekahjuekspert V
 
Tulirelvaekspert V
 
Värvkatteekspert V

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-10122008-21-40/1pe
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtukriminalistikaekspert
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
261 Õigusvaldkonna tippspetsialistid
2619 Õigusvaldkonna tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist