Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maaväe sõdur-allohvitser I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Maaväe sõdur-allohvitser I (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Maaväe sõdur-allohvitser I
EN: Land Forces OR – 1, OR – 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.06.2005
Kehtib kuni: 04.06.2008
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-06062005-02/1
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.06.2005
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Kaitseväeteenistus
Kutse grupp: Maaväe allohvitser
Ametite (ISCO) klassifikaator: 0 Sõjaväelased
02 Sõjaväe allohvitserid
021 Sõjaväe allohvitserid
0210 Sõjaväe allohvitserid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1031 Sõjandus ja riigikaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist