Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lapsehoidja III
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Lapsehoidja III
EN: Babysitter III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.04.2005
Kehtib kuni: 02.12.2007
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-18042005-02/1
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.04.2005
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Lapsehoiuteenus
Kutse grupp: Lapsehoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad
531 Lapsehoidjad ja õpetajaabid
5311 Lapsehoidjad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist