Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud põllumajandusinsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Diplomeeritud põllumajandusinsener V (ver 2)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Diplomeeritud põllumajandusinsener V
EN: Diploma Agricultural Engineer V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.01.2009
Kehtib kuni: 02.12.2010
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-15012009-24/2
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.01.2009
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Inseneeria (põllumajandus)
Kutse grupp: Põllumajandusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
052 Keskkond
0522 Looduskeskkond ja elusloodus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist