Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veetöötlusoperaator I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Veetöötlusoperaator I (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Veetöötlusoperaator I
EN: Water Treatment Operator I
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.05.2003
Kehtib kuni: 23.05.2007
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-21052003-01/1
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.05.2003
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Veevarustus
Kutse grupp: Veetöötlusoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3132 Jäätmepõletustehaste ja veepuhastusjaamade operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid
EMTAK klassifikaator: E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
36 Veekogumine, -töötlus ja -varustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist