Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja II
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja II
EN: Weak Current Systems Installer II
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.05.2012
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Telekommunikatsioonisüsteemid
kaablite paigaldamine, testimine, rikkeotsing ja rikete kõrvaldamine
võrguseadmete paigaldamine, seadistamine, testimine
lõppseadmete paigaldamine seadistamine testimine ja teenuste aktiveerimine
dokumentatsiooni haldus, tüüpvormide täitmine
Turvasüsteemid
valvesüsteemid
videosüsteemid
läbipääsusüsteemid
tuleohusüsteemid
fonosüsteemid
arvutisüsteemid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-17052012-2.6/3s
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist