Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kosmeetik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kosmeetik, tase 5
EN: Cosmetician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 08.05.2013
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kosmeetiku töö eesmärk on kliendi esteetilise välimuse parendamine arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.
5. taseme kosmeetik töötab kollektiivis ja vastutab individuaalselt salongis tehtud töö lõpptulemuse eest, vajadusel juhendab kaastöötajaid.
Kosmeetiku tööülesanded on näo-, käte-, jal...
gade- ja keha hooldus ning jumestamine. Kosmeetik nõustab klienti temale sobivate kosmeetikavahendite valikul ja kasutamisel. Kosmeetiku töö nõuab erinevate protseduuride läbiviimiseks vastava aparatuuri tundmist ning selle kasutusoskust.
Kosmeetiku töö eeldab sihipärast ja loomingulist töösse suhtumist, head suhtlemisoskust ja vastutust oma töö tulemuste eest. Kosmeetiku töö eeldab pidevat enesetäiendamist.
5. taseme kosmeetik on kursis moetrendidega, oskab anda soovitusi vastavalt kliendi isikupärale. Soovitab kliendile hooldusvahendeid kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud hooldusele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha ettevalmistamine
A.2.2 Näohooldus, ripsmete, kulmude keemiline värvimine ning kulmude kujundamine ja korrigeerimine
A.2.3 Käte hooldus
A.2.4 Jalgade hooldus
A.2.5 Keha hooldus
A.2.6 Näo- ja kehapiirkonna karvade eemaldamine
A.2.7 Jumestamine
A.2.8 Klienditeenindus
A.2.9 Juhen...
damine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kosmeetik töötab valdavalt istudes ja sundasendis. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel ja erinevates keskkondades. Kosmeetik puutub oma töös kokku erinevate kosmeetikavahenditega, mis võivad põhjustada allergiat.
A.4 Töövahendid
Kosmeetiku töövahendid on erinevad tangid, viilid, pintslid, poorilusikas, elektrilised töövahendid, erinevateks hooldusteks vajalikud abi- ja kaitsevahendid ning kemikaalid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kosmeetiku kutse eeldab sihipärast ja loomingulist töösse suhtumist, head suhtlemisoskust ja vastutust oma töö tulemuste eest. Oluline on empaatiavõime, tolerantsus, vastutus- koostöö-, analüüsi- ja kohanemisvõime. Töö eeldab puhtust, korrektsust, stressitaluvust ja füüsilist suutlikust.
Oluline o...
n käeline osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon. Tööd pärsivad kroonilised haigused ja ülitundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kosmeetikuks saab õppida kutseõppeasutuses. Kosmeetikult eeldatakse keskharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kosmeetik, kosmetoloog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kosmeetiku kutse moodustub üheksast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1- B.2.9 ja B.2.10 – B.2.15 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub töögraafikuga ja planeerib tööaja;
2) valmistab ette oma töökoha ning varustab vajalike töövahendite ja toodetega;
3) hoiab oma töökoha korras vastavalt etteantud juhendile;
4) vastutab salongi korrashoiu eest;
5) vastutab tööks vajalike kaupade ja vahendite olemasolu eest;
6) tellib ja võtab vastu vajaminevaid kaupu ja vahendeid vastavalt vajadusele ja volitustele;
7) koristab oma töökoha, kasutades sobivaid puhastusaineid ja –vahendeid;
8) peseb, kuivatab, desinfitseerib ja steriliseerib töövahendid pärast kasutamist ning säilitab neid vastavalt nõuetele;
9) järgib enesekontrolliplaani täitmist.

Hindamismeetod (id): kirjalik test
B.2.2 Näohooldus, ripsmete, kulmude keemiline värvimine ning kulmude kujundamine ja korrigeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) puhastab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna vastavalt näonahatüübile, kasutades sobivaid tooteid;
2) määrab hoolduse vastavalt näonaha tüübile;
3) koorib ja/või aurutab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna vastavalt nahatüübile, kasutades sobivaid tooteid;
4) puhastab näonahka mehaaniliselt sõrmede või poorilusikaga;
5) kasutab erinevaid kosmeetilisi näohooldusaparaate näonaha koorimiseks, pinguldamiseks, niisutamiseks, trimmimiseks;
6) masseerib nägu, kaela ja dekoltee piirkonda vastavalt näidustustele, kasutades klassikalist massaažitehnikat;
7) valib maski vastavalt kliendi naha vajadusele ja nahatüübile ning kannab nahale ühtlaselt ja eemaldab selle, kasutades sobivaid töövahendeid ja-võtteid;
8) valib kreemi vastavalt kliendi naha vajadusele ja nahatüübile ning kannab nahale masseerivate liigutustega;
9) valib ja segab kliendile sobiva värvitooni ripsmete ja/või kulmude värvimiseks ning värvib keemiliselt ripsmed ja kulmud, kasutades sobivaid tooteid ja töövahendeid;
10) korrigeerib ja/või kujundab kulmud vastavalt näo kujule ja arvestades kliendi soovi.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.3 Käte hooldus 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab ja analüüsib käte naha ja sõrmeküünte seisukorda;
2) viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile ja korrastab küünenahad kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning tooteid;
3) masseerib käsi vastavalt näidustustele kasutades erinevaid massaaživõtteid ja sobivaid tooteid;
4) lakib küüned vastavalt kliendi soovile.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.4 Jalgade hooldus 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab ja analüüsib jalgade naha ja varbaküünte seisundit ning jalgade ehituses esinevaid muutusi;
2) lõikab, viilib ja kujundab küüned, lähtudes esteetilisest lõpptulemusest, korrastab küünenahad ja kasutab hoolduse käigus sobivaid töövahendeid ja –võtteid ning tooteid;
3) masseerib jalgu vastavalt näidustustele, kasutades klassikalisi massaaživõtteid ja sobivaid tooteid;
4) lakib küüned vastavalt kliendi soovile.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.5 Keha hooldus 5

Tegevusnäitajad:
1) viib läbi kehaanalüüsi, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused ning planeerib edasise hoolduse;
2) puhastab, koorib, pinguldab, niisutab nahka ning trimmib ja lõõgastab lihaseid vastavalt hooldusele, kasutades selleks sobivaid töövahendeid, tooteid ja aparaate;
3) teeb selja- ja üldmassaaži, kasutades erinevaid massaažitehnikaid, arvestades kehaanalüüsi näidustusi ja vastunäidustusi.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.6 Näo- ja kehapiirkonna karvade eemaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) puhastab ja valmistab naha ette karvade eemaldamiseks, kasutades sobivaid hooldustooteid ja töövõtteid;
2) eemaldab karvad, kasutades sobivaid vahendeid ja töövõtteid;
3) puhastab naha vahajääkidest, kasutades sobivaid hooldustooteid ja töövõtteid.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.7 Jumestamine 5

Tegevusnäitajad:
1) puhastab ja valmistab naha ette jumestamiseks, kasutades sobivaid hooldustooteid, töövahendeid ja –võtteid;
2) jumestab kasutades erinevaid jumestamise stiile, sobivaid tooteid, töövahendeid ja -võtteid ning arvestab kliendi näokujuga.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.8 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1) kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse suhtes, vastab küsimustele arusaadavalt;
2) tutvustab kliendile pakutavaid tooteid ja teenuseid;
3) annab näidustuste ja vastunäidustuste puhul omapoolse soovituse hoolduseks;
4) soovitab kliendile hooldustooteid ja nõustab klienti kodustes nahahooldusprotseduurides;
5) lõpetab teeninduse eesmärgiga kontakti jätkamiseks kliendiga;
6) lahendab kliendi probleeme, mis on seotud teenuse osutamisega.

Hindamismeetod (id): test ja praktiline töö
B.2.9 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) edendab oma õpinguid ning isiklikku karjääri, julgustab ja toetab selles ka teisi;
2) nõustab madalama kvalifikatsiooniga kosmeetikut töös ettetulevate probleemide lahendamisel;
3) kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsib ja täpsustab seda;
4) varustab juhendatavaid õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooniga;
5) jälgib ja kontrollib oma ja teiste töö kvaliteeti;
6) kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides ümber oma ja juhendatavate töö;
7) loob positiivse tööõhkkonna, julgustades juhendatavaid avatusele, toetades arengut ja püüdlikkust, osavõtlikkust ja vastastikust tunnustamist.

Hindamismeetod (id): vestlus ja/või juhtumi analüüs ja/või eneseanalüüs
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Tööohutus ja –keskkond 5

Tegevusnäitajad:
1) kannab tööriietust ja tööjalatseid vastavalt salongi nõuetele (töökeskkonna alla) või järgib teeninduse head tava ja on korrektse välimusega;
2) järgib ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduurireegleid;
3) järgib töötervishoiu, -ohutuse ja –hügieeninõudeid;
4) suhtub mõistvalt kriitikasse, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest.
B.2.11 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.
B.2.12 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1;
2) kasutab töös vähemalt kahte võõrkeelt tasemel A2.
B.2.13 Arvuti kasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab arvutit informatsiooni otsimiseks, analüüsimiseks, salvestamiseks ja edastamiseks, ideede väljendamiseks ja suhtlemiseks;
2) kasutab MS Excelit, MS Wordi ja MS PowerPointi.
B.2.14 Tooteinfo ja kasutusjuhendite järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1) Järgib tooteinfot ja töövahendite kasutusjuhendite nõudeid erinevate tööde tegemisel.

Hindamismeetod (id): läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.15 Kosmeetik, tase 5 kutset läbivad teadmised 5

1) inimese anatoomia ja füsioloogia;
2) naha- ja küüntehaigused;
3) kosmeetiline keemia;
4) mikrobioloogia.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-3.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Kosmeetik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Merike Ivask Eesti Rahvusvaheline Kosmeetikute Ühendus
Anneli Puusepp FIE
Kaire Raidmets Viru ilusalong
Leelo Simisker Eesti Kosmeetikute Liit
Inna Soonurm SA Innove
Sirje Tammeoks Eesti Esimene Erakosmeetikakool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist