Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidukaubanduse spetsialist III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Puidukaubanduse spetsialist III (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puidukaubanduse spetsialist III
EN: Timber merchant III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.11.2001
Kehtib kuni: 23.05.2005
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-27112001-03/1
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.11.2001
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Puidukaubanduse spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
131 Põllumajandus-, metsandus- ja kalandusjuhid
1311 Põllumajandus- ja metsandusjuhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist