Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeveeremi mehaanik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudteeveeremi mehaanik, tase 5
EN: Rolling-stock mechanical engineer, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Diiselrongide tehnohooldus ja remontimine
  • Elektrirongide tehnohooldus ja remontimine
  • Raudteevagunite tehnohooldus ja remontimine
  • Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldus ja remontimine
  • Vedurite tehnohooldus ja remontimine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.09.2018
Kehtib kuni: 10.06.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 tööks on raudteeveeremi (kauba- ja reisivagunite, vedurite, diisel- ja elektrirongide ning teehooldus- ja -remondimasinate) tehnohoolduse ja remondi korraldamine, tööprotsessi juhtimine, töömahtude hindamine ja kalkulatsioonide koostamine ning töökoja seadmete remondi...vajaduse jälgimine, nende hoolduse ja remondi korraldamine, juhindudes sotsiaalsetest, majanduslikest, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilistest aspektidest.
5. taseme raudteeveeremi mehaanik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.
Raudteeveeremi mehaanik vastutab nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest põhjendatud juhtumitel.

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele veeremiliigile: raudteevagunid, vedurid, diiselrongid, elektrirongid või teehooldus- ja -remondimasinad.

Raudteeveeremi mehaaniku kutseala koosneb kahest kutsest.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 on oskustööline, kes teeb raudteeveeremi tehnohooldust ja remonti.
Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemist ja remontimist ning juhib tööprotsessi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks valmistumine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine

A.2.2 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teab...
e vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemine
3) Tööõnnetuse korral tegutsemine

A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1) Raudteeveeremi tehnohoolduspunkti töö juhtimine
2) Raudteeveeremi töökoja või tsehhi töö juhtimine
3) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
4) Ressursside haldamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Vagunite tehnohoolduse korraldamine
1) Vagunite tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis vagunite edasitoimetamise otsustamine

A.2.5 Vedurite tehnohoolduse korraldamine
1) Vedurite tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis vedurite edasitoimetamise otsustamine

A.2.6 Diiselrongide tehnohooldus...
e korraldamine
1) Diiselrongide tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis diiselrongide edasitoimetamise otsustamine

A.2.7 Elektrirongide tehnohoolduse korraldamine
1) Elektrirongide tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis elektrirongide edasitoimetamise otsustamine

A.2.8 Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse korraldamine
1) Teehooldus- ja remondimasinate tehnohoolduse korraldamine
2) Rikkis teehooldus- ja -remondimasinate edasitoimetamise otsustamine

A.2.9 Vagunite ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Vagunite remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Vagunite puhastamise korraldamine
3) Vagunite remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine vagunite remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Vagunite kere ja raami remondi korraldamine
6) Vagunite rattapaaride ja rull-laagrite remondi korraldamine
7) Vagunite pöördvankrite remondi korraldamine
8) Vagunite automaatpidurite remondi korraldamine
9) Vagunite haakeseadmete remondi korraldamine
10) Reisivagunite kütte- ja veevarustussüsteemi remondi korraldamine
11) Reisivagunite elektrivarustuse remondi korraldamine
12) Vagunite elektriaparatuuri remondi korraldamine
13) Vagunite detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
14) Vagunite käiguosade värvimise korraldamine
15) Vagunite kere värvimise korraldamine
16) Vagunite remondist vastuvõtmine

A.2.10 Vedurite ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Vedurite remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Vedurite puhastamise korraldamine
3) Vedurite remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine vedurite remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Vedurite kere ja raami remondi korraldamine
6) Vedurite rattapaaride ja rulllaagrite remondi korraldamine
7) Vedurite pöördvankrite remondi korraldamine
8) Vedurite automaatpidurite remondi korraldamine
9) Vedurite haakeseadmete remondi korraldamine
10) Vedurite diiselmootori remondi korraldamine
11) Vedurite veoülekande remondi korraldamine
12) Vedurite ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
13) Vedurite detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
14) Vedurite käiguosade värvimise korraldamine
15) Vedurite remondist vastuvõtmine

A.2.11 Diiselrongide ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Diiselrongide remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Diiselrongide puhastamise korraldamine
3) Diiselrongide remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine diiselrongide remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Diiselrongide kere ja raami remondi korraldamine
6) Diiselrongide rattapaaride ja rulllaagrite remondi korraldamine
7) Diiselrongide pöördvankrite remondi korraldamine
8) Diiselrongide automaatpidurite remondi korraldamine
9) Diiselrongide haakeseadmete remondi korraldamine
10) Diiselrongide mootorite remondi korraldamine
11) Diiselrongide elektriaparatuuri remondi korraldamine
12) Diiselrongide veoülekande remondi korraldamine
13) Diiselrongide ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
14) Diiselrongide detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
15) Diiselrongide käiguosade värvimise korraldamine
16) Diiselrongide kere värvimise korraldamine
17) Diiselrongide remondist vastuvõtmine

A.2.12 Elektrirongide ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Elektrirongide remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Elektrirongide puhastamise korraldamine
3) Elektrirongide remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine elektrirongide remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Elektrirongide kere ja raami remondi korraldamine
6) Elektrirongide rattapaaride ja rulllaagrite remondi korraldamine
7) Elektrirongide pöördvankrite remondi korraldamine
8) Elektrirongide automaatpidurite remondi korraldamine
9) Elektrirongide haakeseadmete remondi korraldamine
10) Elektrirongide elektriaparatuuri remondi korraldamine
11) Elektrirongide veoülekande remondi korraldamine
12) Elektrirongide ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
13) Elektrirongide detailide mittepurustava kontrolli korraldamine
14) Elektrirongide käiguosade värvimise korraldamine
15) Elektrirongide kere värvimise korraldamine
16) Elektrirongide remondist vastuvõtmine

A.2.13 Teehooldus- ja remondimasinate ja nende sõlmede remondi korraldamine
1) Teehooldus- ja remondimasinate remonti vastuvõtmine ja defekteerimine
2) Teehooldus- ja remondimasinate puhastamise korraldamine
3) Teehooldus- ja remondimasinate remondimahu määramine
4) Algandmete kogumine teehooldus- ja remondimasinate remondikalkulatsioonide koostamiseks
5) Teehooldus- ja remondimasinate kere ja raami remondi korraldamine
6) Teehooldus- ja remondimasinate rattapaaride alt või alla veeretamise korraldamine
7) Teehooldus- ja remondimasinate pöördvankrite remondi korraldamine
8) Teehooldus- ja remondimasinate automaatpidurite remondi korraldamine
9) Teehooldus- ja remondimasinate haakeseadmete remondi korraldamine
10) Teehooldus- ja remondimasinate diiselmootorite remondi korraldamine
11) Teehooldus- ja remondimasinate elektriaparatuuri remondi korraldamine
12) Teehooldus- ja remondimasinate veoülekande remondi korraldamine
13) Teehooldus- ja remondimasinate ohutus- ja juhtimisseadmete remondi korraldamine
14) Teehooldus- ja remondimasinate käiguosade värvimise korraldamine
15) Teehooldus- ja remondimasinate kere värvimise korraldamine
16) Teehooldus- ja remondimasinate remondist vastuvõtmine

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 kutse sisaldab järgmisi spetsialiseerumisi:
1) raudteevagunite tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4 ja A.2.9;
2) vedurite tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.5 ja A.2.10;
3) diiselrongide tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.6 ja A.2.11;
4) elektrirongide tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.7 ja A.2.12;
5) teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldus ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.8 ja A.2.13.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
5. taseme raudteeveeremi mehaanik töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Tema tööaeg on fikseeritud, kuid vajadusel peab ta töötama ka väljaspool tavapärast tööaega, puhkepäevadel ja ka pühade ajal. Tema töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
Raudteeveeremi mehaaniku töökeskkond on seotud v...
igastuste tekkimise kõrgendatud riskiga. Raudteeveeremi remontimisel on sageli vaja töötada sundasendis veeremi all või ronida veeremile.
Raudteeveeremi mehaaniku töös on vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus. Tervisekahjustusi võivad põhjustada müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu peab raudteeveeremi mehaanik kasutama kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudteeveeremi mehaanik täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Raudteeveeremi mehaaniku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on kontoritehnika ja -tarkvara, spetsiaalsed arvutiprogrammid ja töövahendid (märke- ja mõõteriistad jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudteeveeremi mehaaniku töö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust ja vastutusvõimet, pingetaluvust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 5. taseme raudteeveeremi mehaanikutena inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi mehaaniku juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tehnoloog, hooldusgrupijuht, avariigrupijuht, mehaanik, tehnik, meister või tsehhijuhataja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudteeveeremi mehaaniku töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 kutse taotlemisel on vaja tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.3 ja B.2.14.
Spetsialiseerumisel
raudteevagunite tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.4 ja B.2.5;
vedurite tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompet...
entsid B.2.6 ja B.2.7;
diiselrongide tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.8 ja B.2.9;
elektrirongide tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.10 ja B.2.11;
teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.12 ja B.2.13.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks valmistumine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasolekut ning kontrollib sidevahendite korrasolekut, juhindudes kasutusjuhendite ja töö tehnoloogia nõuetest;
2) kontrollib teedel asuvate raudteeveeremite paigutust (asumist tee piires, piiramist piiramissignaalidega), juhindudes töö tehnoloogia nõuetest;
3) kontrollib ja tagab töökoha korrasoleku, juhindudes töö tehnoloogia nõuetest ja paigutades töövahendid ettenähtud kohtadele.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik hindamine
B.2.2 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras 5

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja tegutseb olukorra lahendamiseks;
2) tegutseb õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral;
3) tegutseb tööõnnetuse korral.

Teadmised:
1) evakueerimise põhimõtted ja avariiväljapääsude asukohad;
2) elektrivoolu all oleval maapinnal tegutsemise ja inimese voolu alt vabastamise põhimõtted;
3) vältimatu abi andmise põhimõtted;
4) päästemeeskonna või kiirabi kutsumise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik hindamine
B.2.3 Juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhib raudteeveeremi tehnohoolduspunkti tööd, juhindudes tehnohoolduse ja remonttööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisest ja hindamisest ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikust, tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) juhib raudteeveeremi töökoja, depoo või tsehhi tööd, juhindudes tehnohoolduse ja remonttööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisest ja hindamisest ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikust, tehnoloogilise protsessi ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
3) juhendab madalama kutsetasemega raudteeveeremi mehaanikuid, lukkseppi ja elektrikuid ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete ning tehnoloogia valikust, kvaliteedi, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest ning kutse-eetika põhimõtetest;
4) haldab ressursse raudteeveeremi tehnohoolduse ja remondi korraldamiseks, juhindudes töö iseloomust, töö mahust ja -ajast ning vastutusmäärast.

Teadmised:
raudteevagunite tehnohooldus ja remontimine
1) madalama kutsetasemega raudteeveeremi mehaanikute, lukkseppade ja elektrikute tööülesanded;
2) saabunud korralduste, juhiste ja muude tehniliste dokumentide nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates tööolukordades;
6) kvaliteedinõuded vagunite remondi- ja hooldustöödel.

vedurite tehnohooldus ja remontimine
1) madalama kutsetasemega raudteeveeremi mehaanikute, lukkseppade ja elektrikute tööülesanded;
2) saabunud korralduste, juhiste ja muude tehniliste dokumentide nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) veduridepoos asuvate seadmete ja töövahendite kasutusjuhendite nõuded;
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates tööolukordades;
6) kvaliteedinõuded vedurite remondi- ja hooldustöödel;
7) arvutiprogrammide kasutamise juhendite nõuded;
8) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

diiselrongide tehnohooldus ja remontimine
1) madalama kutsetasemega raudteeveeremi mehaanikute, lukkseppade ja elektrikute tööülesanded;
2) saabunud korralduste, juhiste ja muude tehniliste dokumentide nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) diiselrongidepoos asuvate seadmete ja töövahendite kasutusjuhendite nõuded;
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates tööolukordades;
6) kvaliteedinõuded diiselrongide remondi- ja hooldustöödel;
7) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

elektrirongide tehnohooldus ja remontimine
1) madalama kutsetasemega raudteeveeremi mehaanikute, lukkseppade ja elektrikute tööülesanded;
2) saabunud korralduste, juhiste ja muude tehniliste dokumentide nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) elektrirongidepoos asuvate seadmete ja töövahendite kasutusjuhendite nõuded;
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates tööolukordades;
6) kvaliteedinõuded elektrirongide remondi- ja hooldustöödel;
7) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldus ja remontimine
1) madalama kutsetasemega raudteeveeremi mehaanikute, lukkseppade ja elektrikute tööülesanded;
2) saabunud korralduste, juhiste ja muude tehniliste dokumentide nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) teehooldus- ja -remondimasinate töökojas asuvate seadmete ja töövahendite kasutusjuhendite nõuded;
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates tööolukordades;
6) kvaliteedinõuded teehooldus- ja -remondimasinate remondi- ja hooldustöödel;
7) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik hindamine
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel raudteevagunite tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.4 ja B.2.5; vedurite tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.6 ja B.2.7; diiselrongide tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetent...sid B.2.8 ja B.2.9; elektrirongide tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.10 ja B.2.11; teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldusele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.12 ja B.2.13.
Loe edasi
Peida
Raudteevagunite tehnohooldus ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Vagunite tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab vagunite tehnohoolduse tegemist, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi ning tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi nõuetest;
2) otsustab rikkis vagunite edasitoimetamise, juhindudes kehtivate juhendite nõuetest.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid);
2) vagunite rikete liigid ja nende avastamise viisid;
3) vagunite remondiajad ja lubatud läbijooksud;
4) vagunite detailide ja sõlmede remondi tehnoloogia;
5) rahvusvahelises ühenduses avalikul raudteel ringlemiseks lubatud kaubavagunite tehnohoolduse ja remondi süsteemi määrustiku põhimõtted;
6) rahvusvahelises ühenduses liiklevate reisivagunite kasutamise eeskirja nõuded;
7) rahvusvahelises ühenduses liiklevate vagunite sisustusele esitatavad nõuded;
8) kaubavagunite ühiskasutuse põhimõtete kokkulepe riikidevahelises ühenduses;
9) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuded;
10) tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi sisu ja nõuded;
11) raudteeveeremi pukside ja rataste ülekuumenemise tuvastamise kontrollsüsteemiga töötamise juhendi nõuded;
12) läbirääkimiste näidisreglementide nõuded;
13) hooldusmaterjalide (näit määrdeained) liigid, omadused, märgistus ja hoiunõuded;
14) vagunijärelevaataja tegevuse põhimõtted, kui seisupidureid on nõutavast vähem;
15) piduriteatise täitmise nõuded;
16) reisirongide tehnohoolduse tehnoloogilise protsessi nõuded;
17) reisivagunite suruõhkpidurite piduriproovi läbiviimise korra nõuded;
18) reisivagunite elektro-pneumaatiliste pidurite piduriproovi läbiviimise korra nõuded;
19) üldnõuded kaubavagunite säilivuse tagamiseks laadimisel-tühjendamisel ja manöövritööde teostamisel 1520 mm rööpmelaiusega magistraalraudteedel;
20) kaupade laadimise ja kinnitamise tehnilised tingimused;
21) ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded;
22) pidurkingade ja vagunikinnitusseadmete kasutamise korra nõuded;
23) teekonnal rikkis raudteeveeremi avastamise järgse tegutsemise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Vagunite remondi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab vagunid remonti vastu ja defekteerib neid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) korraldab vagunite puhastamist, juhindudes tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
3) määrab vagunite remondimahu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
4) kogub tööülesannete täitmiseks vajalike materjalide ja tööjõu kulude andmed, koostab sellekohase dokumendi ja esitab vagunite remondikalkulatsioonide koostamiseks;
5) korraldab vagunite kere ja raami remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
6) korraldab vagunite rattapaaride ja rull-laagrite remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
7) korraldab vagunite pöördvankrite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
8) korraldab vagunite automaatpidurite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
9) korraldab vagunite haakeseadmete remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
10) korraldab reisivagunite kütte- ja veevarustuse remonti, juhindudes veeremi tehnoseisundile esitatavatest nõuetest ning tehnohoolduse korra ja remondi eeskirjade nõuetest;
11) korraldab reisivagunite elektrivarustuse remonti, juhindudes veeremi tehnoseisundile esitatavatest nõuetest ning tehnohoolduse korra ja remondi eeskirjade nõuetest;
12) korraldab vaguni elektriaparatuuri remonti, juhindudes elektriohutuse ning organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
13) korraldab vaguni detailide mittepurustavat kontrolli, juhindudes vastavast ISO standardist ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
14) korraldab vaguni käiguosade värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
15) korraldab vaguni kere värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
16) võtab vagunid remondist vastu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid);
2) vagunite remondiajad ja lubatud läbijooksud;
3) vagunite rikete liigid ja nende avastamise viisid;
4) kaubavagunite depoo- ja kapitaalremondi juhendi nõuded;
5) reisivagunite depoo- ja kapitaalremondi juhendi nõuded;
6) vagunite keevitustööde läbiviimise juhendi nõuded;
7) kaubavagunite jooksva mahahaakeremondi juhendi nõuded;
8) vagunite automaatsidurite remondi ja kasutamise juhendi nõuded;
9) vagunite piduriseadmete remondi juhendi nõuded;
10) reisivagunite rattapaaride koostamise ja korrashoiu juhendi nõuded;
11) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega magistraalraudteede kaubavagunite puksisõlmedega rattapaaride remondi ja tehnohoolduse juhendi nõuded;
12) 1520 mm rööpmelaiusega kaubavagunite pargi vagunitel olevate märkide ja pealdiste tähendused;
13) raudteeveeremi rull-laagrite remondi juhendi nõuded;
14) raudteeveeremi pukside ja rataste ülekuumenemise tuvastamise kontrollsüsteemiga (Hotbox) töötamise juhendi nõuded;
15) rahvusvahelises ühenduses ringlevate kaubavagunite tööea pikendamise määrustiku nõuded;
16) kaubavagunite pöördvankrite mudeli 18-100 remondi juhendi nõuded;
17) mittepurustava katsetamise juhendite nõuded vagunite remontimiseks;
18) kaubavaguni passi koostamise põhimõtted;
19) raudteeveeremi töökoja tehniliste seadmete kasutusjuhendite nõuded;
20) tõste- ja transpordivahendite kasutamise põhimõtted;
21) reisivagunite elektri- ja kliimaseadmete remondi korraldamise põhimõtted;
22) reisivagunite kütte ja ventilatsiooniseadmete remondi korraldamise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik hindamine
 
Vedurite tehnohooldus ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Vedurite tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab vedurite tehnohoolduse tegemist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) otsustab rikkis vedurite edasitoimetamise, juhindudes kehtivate juhendite nõuetest.

Teadmised:
1) vedurite süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
2) vedurite rikete liigid ja nende avastamise viisid;
3) vedurite süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
4) vedurite hoolduste ja remonditähtajad;
5) mittekorras vedurite transportimise nõuded;
6) veduridepoo tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Vedurite remondi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab vedurid remonti vastu ja defekteerib neid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) korraldab vedurite puhastamist, juhindudes tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
3) määrab vedurite remondimahu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
4) kogub tööülesannete täitmiseks vajalike materjalide ja tööjõu kulude andmed, koostab sellekohase dokumendi ja esitab vedurite remondikalkulatsioonide koostamiseks;
5) korraldab vedurite kere ja raami remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
6) korraldab vedurite rattapaaride ja rull-laagrite remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
7) korraldab vedurite pöördvankrite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
8) korraldab vedurite automaatpidurite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
9) korraldab vedurite haakeseadmete remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
10) korraldab vedurite diiselmootori remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
11) korraldab vedurite veoülekande remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
12) korraldab vedurite ohutus- ja juhtimisseadmete remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
13) korraldab vedurite detailide mittepurustavat kontrolli, juhindudes vastavast ISO standardist ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
14) korraldab vedurite käiguosade värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
15) võtab vedurid remondist vastu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest.

Teadmised:
1) vedurite remonti vastuvõtmise ja väljaandmise korra nõuded;
2) vedurite süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
3) vedurite rikete liigid ja nende avastamise viisid;
4) vedurite süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
5) vedurite hoolduste ja remonditähtajad;
6) mittekorras vedurite transportimise nõuded;
7) veduridepoo tehnoloogilise protsessi nõuded;
8) arvutiprogrammide kasutamisjuhendite nõuded;
9) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik hindamine
 
Diiselrongide tehnohooldus ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Diiselrongide tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab diiselrongide tehnohoolduse tegemist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) otsustab rikkis diiselrongide edasitoimetamise, juhindudes kehtivate juhendite nõuetest.

Teadmised:
1) diiselrongide süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
2) diiselrongide rikete liigid ja nende avastamise viisid;
3) diiselrongide süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
4) diiselrongide hoolduste ja remonditähtajad;
5) mittekorras diiselrongi transportimise nõuded;
6) diiselrongidepoo tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Diiselrongide remondi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab diiselrongid remonti vastu ja defekteerib neid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) korraldab diiselrongide puhastamist, juhindudes tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
3) määrab diiselrongide remondimahu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
4) kogub tööülesannete täitmiseks vajalike materjalide ja tööjõu kulude andmed, koostab sellekohase dokumendi ja esitab diiselrongide remondikalkulatsioonide koostamiseks;
5) korraldab diiselrongide kere ja raami remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
6) korraldab diiselrongide rattapaaride ja rull-laagrite remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
7) korraldab diiselrongide pöördvankrite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
8) korraldab diiselrongide automaatpidurite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
9) korraldab diiselrongide haakeseadmete remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
10) korraldab diiselrongide mootorite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
11) korraldab diiselrongide elektriaparatuuri remonti, juhindudes elektriohutuse ning organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
12) korraldab diiselrongide veoülekande remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
13) korraldab diiselrongide ohutus- ja juhtimisseadmete remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
14) korraldab diiselrongide detailide mittepurustavat kontrolli, juhindudes vastavast ISO standardist ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
15) korraldab diiselrongide käiguosade värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
16) korraldab diiselrongide kere värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
17) võtab diiselrongid remondist vastu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest.

Teadmised:
1) diiselrongide remonti vastuvõtmise ja väljaandmise korra nõuded;
2) diiselrongide süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
3) diiselrongide rikete liigid ja nende avastamise viisid;
4) diiselrongide süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
5) diiselrongide hoolduste ja remonditähtajad;
6) mittekorras diiselrongi transportimise nõuded;
7) diiselrongidepoo tehnoloogilise protsessi nõuded;
8) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik hindamine
 
Elektrirongide tehnohooldus ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Elektrirongide tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab elektrirongide tehnohoolduse tegemist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) otsustab rikkis elektrirongide edasitoimetamise, juhindudes kehtivate juhendite nõuetest.

Teadmised:
1) elektrirongide süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
2) elektrirongide rikete liigid ja nende avastamise viisid;
3) elektrirongide süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
4) elektrirongide hoolduste ja remonditähtajad;
5) mittekorras elektrirongi transportimise nõuded;
6) elektrirongidepoo tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.11 Elektrirongide remondi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab elektrirongid remonti vastu ja defekteerib neid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) korraldab elektrirongide puhastamist, juhindudes tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
3) määrab elektrirongide remondimahu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
4) kogub tööülesannete täitmiseks vajalike materjalide ja tööjõu kulude andmed, koostab sellekohase dokumendi ja esitab elektrirongide remondikalkulatsioonide koostamiseks;
5) korraldab elektrirongide kere ja raami remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
6) korraldab elektrirongide rattapaaride ja rull-laagrite remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
7) korraldab elektrirongide pöördvankrite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
8) korraldab elektrirongide automaatpidurite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
9) korraldab elektrirongide haakeseadmete remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
10) korraldab elektrirongide elektriaparatuuri remonti, juhindudes elektriohutuse ning organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
11) korraldab elektrirongide veoülekande remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
12) korraldab elektrirongide ohutus- ja juhtimisseadmete remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
13) korraldab elektrirongide detailide mittepurustavat kontrolli, juhindudes vastavast ISO standardist ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
14) korraldab elektrirongide käiguosade värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
15) korraldab elektrirongide kere värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
16) võtab elektrirongid remondist vastu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest.

Teadmised:
1) elektrirongide remonti vastuvõtmise ja väljaandmise korra nõuded;
2) elektrirongide süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
3) elektrirongide rikete liigid ja nende avastamise viisid;
4) elektrirongide süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
5) elektrirongide hoolduste ja remonditähtajad;
6) mittekorras elektrirongi transportimise nõuded;
7) elektrirongidepoo tehnoloogilise protsessi nõuded;
8) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik hindamine
 
Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohooldus ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse tegemist, juhindudes valmistajatehase ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) otsustab rikkis teehooldus- ja -remondimasinate edasitoimetamise, juhindudes kehtivate juhendite nõuetest.

Teadmised:
1) teehooldus- ja -remondimasinate süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
2) teehooldus- ja remondimasinate rikete liigid ja nende avastamise viisid;
3) teehooldus- ja remondimasinate süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
4) teehooldus- ja remondimasinate hoolduste, kohustuslike ülevaatuste ja remonditähtajad;
5) mittekorras teehooldus- ja remondimasinate transportimise nõuded;
6) teehooldus- ja -remondimasinate töökoja tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.13 Teehooldus- ja -remondimasinate remondi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab teehooldus- ja -remondimasinad remonti vastu ja defekteerib neid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
2) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate puhastamist, juhindudes tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
3) määrab teehooldus- ja -remondimasinate remondimahu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
4) kogub tööülesannete täitmiseks vajalike materjalide ja tööjõu kulude andmed, koostab sellekohase dokumendi ja esitab teehooldus- ja -remondimasinate remondikalkulatsioonide koostamiseks;
5) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate kere ja raami remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
6) korraldab rattapaaride teehooldus- ja -remondimasinate alt ja alla veeretamist, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
7) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate pöördvankrite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
8) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate automaatpidurite remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
9) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate haakeseadmete remonti, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
10) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate diiselmootori remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
11) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate elektriaparatuuri remonti, juhindudes elektriohutuse ning organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
12) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate veoülekande remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
13) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate ohutus- ja juhtimisseadmete remonti, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
14) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate käiguosade värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
15) korraldab teehooldus- ja -remondimasinate kere värvimist, juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest;
16) võtab teehooldus- ja -remondimasinad remondist vastu, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja arvutiprogramme ning juhindudes organisatsioonisiseselt kehtestatud nõuetest.

Teadmised:
1) teehooldus- ja -remondimasinate remonti vastuvõtmise ja väljaandmise korra nõuded;
2) teehooldus- ja -remondimasinate süsteemide ja sõlmede ehitus ning tööpõhimõtted;
3) teehooldus- ja -remondimasinate rikete liigid ja nende avastamise viisid;
4) teehooldus- ja -remondimasinate süsteemide ja sõlmede tehnohoolduse ning remondijuhendite nõuded;
5) teehooldus- ja -remondimasinate hoolduste ning remonditähtajad;
6) mittekorras teehooldus- ja -remondimasinate transportimise nõuded;
7) teehooldus- ja -remondimasinate töökoja tehnoloogilise protsessi nõuded;
8) laomaterjalide kuludesse kandmise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline või kirjalik hindamine

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
2) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
3) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
4) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide nõudeid;
5) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
6) korraldab töövahendite, seadmete ja kaitsevahendite regulaarset korrastamist ja puhastamist, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
7) korraldab jäätmete sorteerimist, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid;
8) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
9) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist juhtkonnale;
10) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
11) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
12) täidab remondijuhendiga kehtestatud dokumente ja dokumenteerib tööd;
13) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
14) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
15) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
16) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
17) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
18) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel B1 ja vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused");
19) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2 "Digipädevuste hindamise skaala"). .

Teadmised:
1) raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisa (lisa 1, Raudtee signalisatsioonijuhend) nõuded;
2) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete tehnohooldusjuhendid, jaama tehnokorraldusakt, jms) ja dokumentide vormistamise nõuded;
3) raudteel käimise korra nõuded;
4) piduriproovi tegemise korra nõuded;
5) rongis nõutavad pidurite pidurdusjõud 100 t rongi kaalu kohta ja tegutsemise põhimõtted pidurdusjõu vajakajäämisel;
6) rongis nõutavate ja tegelikult olemasolevate seisupidurite arvestamise korra nõuded;
7) tööohutusnõuded;
8) tuleohutusnõuded;
9) keskkonnakaitse nõuded;
10) jäätmekäitluse põhimõtted;
11) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
12) raudteeliiklusõnnetustest ja intsidentidest teavitamise korra nõuded;
13) liiklusõnnetuse ja tööõnnetuse korral tegutsemise nõuded;
14) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
15) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
16) arvutitehnika kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.17/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.09.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudteeveeremi mehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Indrek Rästep Leonhard Weiss RTE AS
Ljudmilla Knjazeva AS EVR Cargo
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist