Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Plaatija, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Plaatija, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Nimetus: ET: Plaatija, tase 4 esmane kutse
EN: Tiler, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on tehnilised ja sisulised. Kutseõppe õppekavaga seotud esmase kutse kutsestandardi muutmisest tingituna on vajalik analüüsida ka õppekava muutmise vajadust.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Olemasolevatele kompetentsidele on lisatud kompetents „Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine“.
• Kompetents „Energiatõhus...
ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 191997 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 240282 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 157321 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 151687 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 244642 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 09.11.2023 Avatud
6 Järvamaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 144258 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Järvamaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 217304 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
8 Järvamaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 240862 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.03.2023 Avatud
9 Kehtna Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 141397 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
10 Kuressaare Ametikool Ehitusviimistlus 245282 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
11 Kuressaare Ametikool Ehitusviimistlus 152424 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.06.2024 Avatud
12 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 140847 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
13 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 241322 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
14 Rakvere Ametikool Ehitusviimistlus 182938 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
15 Tallinna Ehituskool Ehitusviimistlus 134377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
16 Tallinna Ehituskool Ehitusviimistlus 241982 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
17 Tartu Rakenduslik Kolledž Ehitusviimistlus 136697 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
18 Tartu Rakenduslik Kolledž Ehitusviimistlus 239423 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
19 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Ehitusviimistlus 216022 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
20 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Ehitusviimistlus 242206 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
21 Viljandi Kutseõppekeskus Ehitusviimistlus 137377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
22 Viljandi Kutseõppekeskus Ehitusviimistlus 240547 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
23 Rakvere Ametikool Ehitusviimitlus 245482 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
24 Haapsalu Kutsehariduskeskus Plaatija 233504 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 21.06.2022 Avatud
25 Haapsalu Kutsehariduskeskus Plaatija 205297 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.12.2022 Avatud
26 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Plaatija 153078 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 02.06.2022 Avatud
27 Järvamaa Kutsehariduskeskus Plaatija 137737 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 07.06.2022 Avatud
28 Kehtna Kutsehariduskeskus Plaatija 134870 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 19.05.2022 Avatud
29 Tallinna Ehituskool Plaatija 129477 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.12.2022 Avatud
30 Tartu Rakenduslik Kolledž Plaatija 144402 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 07.06.2022 Avatud
31 Valgamaa Kutseõppekeskus Plaatija 140849 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.12.2022 Avatud
32 Viljandi Kutseõppekeskus Plaatija 233345 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.09.2022 Avatud
33 Viljandi Kutseõppekeskus Plaatija 137957 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.12.2022 Avatud
34 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Plaatija 151712 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 15.08.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Plaatija põhilised tööülesanded on pindade ettevalmistamine plaatimistööde tegemiseks ja pindade plaatimine.

Plaatija 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme plaatija korralda...
b iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav plaatija juhendamist.

Üldjuhul töötavad plaatijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt plaaditavast pinnast. Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil seistes, põlvili asendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Vajalik on kasutada isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid. Peamised ohud plaatija töös tulenevad kasutatavate elektriliste ja mehaaniliste tööriistade ettevaatamatust käsitsemisest ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Plaatija töös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone.

Plaatija töövahendid on erinevad käsitööriistad (plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, plaadilõikur, frees, laser jne) ning materjalid (erinevad plaatmaterjalid, kuivsegud, liimid, hermeetikud jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pindade ettevalmistamine
A.2.2 Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine
A.2 3 Pindade plaatimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme plaatija esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Plaatija.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Plaatija, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Plaatija, tase 4 esmane kutse üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), viimistlustöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Pindade ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Puhastab pinnad, täidab praod ja likvideerib pinna ebatasasused. Eemaldab vajadusel viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Tasandab seinad sobiva tasandusseguga, järgides tootjapoolset kasutusjuhendit ja kvaliteedinõudeid
3. Arvutab juhendamisel majakate kõrgused lähtudes tööjoonistest ja normidest. Paigaldab juhendamisel majakad ja valab majakaid järgides kalded.
4. Hindab juhendamisel teostatud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.2 Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Puhastab pinnad, kasutades aluspinnale sobivaid töövahendeid.
2. Hindab aluspindade niiskustaseme vastavust nõuetele. Paigaldab plaaditava pinna alla kas krundi või niiskustõkke lähtudes ruumi iseloomust (kuiv ruum, niiske ruum). Paigaldab enne plaatimistöid niisketes ruumides hüdroisolatsioonisüsteemi järgides tootjapoolset kasutusjuhendit.
3. Hindab tehtud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.3 Pindade plaatimine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib lihtsamatele (tasapinnalised, täisnurksed jne) plaaditavatele pindadele plaatide jaotuse pidades silmas norme ja esteetilist lõpptulemust.
2. Töötleb keraamilised ja kiviplaadid (lõikab, lihvib, freesib jne) ja plaadib pinnad vastavalt jaotuskavandile, valides selleks sobivad materjalid ja töövahendid.
3. Vuugib pinnad ettenähtud vuugisegudega ja viimistleb deformatsioonivuugid, kasutades selleks sobivaid materjale ja töövahendeid.
4. Katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitsmaks neid järgnevate tööoperatsioonide käigus tekkida võivate kahjustuste eest.
5. Eemaldab remonditavalt pinnalt vigastada saanud või ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid, puhastab pinnad ja taastab vajadusel hüdroisolatsiooni. Asendab vigastatud plaadid uutega, kasutades selleks sobilikke materjale ja töövahendeid.
6. Hindab juhendamisel tehtud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele. Parandab töö käigus tekkinud vigu (ebatasasused liimkihis, plaatide paigaldamise ebatasasused jm).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.3.8/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Plaatija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7122 Põrandategijad ja plaatijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kaupo Tammepuu Vanalinna Ehitus OÜ
Rain Vahtla Puko OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson Tartu KHK
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Margus Mägedi Marcellus OÜ
Rain Ader RM Stock OÜ
Hants Olop Loyatic OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist