Kutsekoda

Kutsetunnistus 135899

Nimi: Maie Palmiste

Sünniaeg: 06.05.1963

Kutsenimetus: Tai loodusterapeut, tase 6

Kutsestandard: Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6

EKR tase: 6

EQF tase: 6

Spetsialiseerumine: Tai loodusterapeut, tase 6

Väljastaja: Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda

Kehtib alates: 02.07.2018

Kehtib kuni: 01.07.2023

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 02.10.2023 17:12
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee