Kutsekoda

Kutsetunnistus 138759

Nimi: Liina Oja

Sünniaeg: 20.01.1993

Kutsenimetus: Tööjuht, tase 5

Kutsestandard: Tööjuht, tase 5

EKR tase: 5

EQF tase: 5

Spetsialiseerumine: Hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Väljastaja: Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Kehtib alates: 26.10.2018

Kehtib kuni: 25.10.2023

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 17.10.2021 15:04
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee