Kutsekoda

Kutsetunnistus 176349

Nimi: Ain Kendra

Sünniaeg: 09.05.1958

Kutsenimetus: Volitatud teedeinsener, tase 8

Kutsestandard: Volitatud teedeinsener, tase 8

EKR tase: 8

EQF tase: 8

Spetsialiseerumine: Teeehitus ja -korrashoid

Valitud kompetentsid:
  • Tee ehitusprojekti koostamine
  • Projekti ekspertiisi tegemine
  • Liiklusohutuse auditi tegemine

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Eesti Asfaldiliit

Kehtib alates: 24.04.2019

Kehtib kuni: 23.04.2026

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 10.12.2023 08:18
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee