Kutsekoda

Kutsetunnistus 150176

Nimi: Tõnu Mäeker

Sünniaeg: 28.02.1961

Kutsenimetus: Ehitusjuht, tase 6

Kutsestandard: Ehitusjuht, tase 6

EKR tase: 6

EQF tase: 6

Spetsialiseerumine: Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Väljastaja: Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Kehtib alates: 30.08.2019

Kehtib kuni: 29.08.2024

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 14.07.2024 04:10
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee