Kutsekoda

Kutsetunnistus 155620

Nimi: Roland Mäe

Sünniaeg: 19.12.1979

Kutsenimetus: Volitatud teedeinsener, tase 8

Kutsestandard: Volitatud teedeinsener, tase 8

EKR tase: 8

EQF tase: 8

Spetsialiseerumine: Teeehitus ja -korrashoid

Valitud kompetentsid:
  • Tee ehitusprojekti koostamine
  • Projekti ekspertiisi tegemine
  • Liiklusohutuse auditi tegemine
  • Projekteerimise juhtimine

Väljastaja: Eesti Asfaldiliit

Kehtib alates: 17.04.2020

Kehtib kuni: 16.04.2027

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 22.05.2024 14:42
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee