Kutsekoda

Kutsetunnistus 156273

Nimi: Tiiu Aavik

Sünniaeg: 07.05.1959

Kutsenimetus: Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Kutsestandard: Täiskasvanute koolitaja, tase 6

EKR tase: 6

EQF tase: 6

Kutseeksami keel: eesti keel

Väljastaja: Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS

Kehtib alates: 26.05.2020

Kehtib kuni: 25.05.2025

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 25.04.2024 15:07
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee