Kutsekoda

Kutsetunnistus 188115

Nimi: Kristjan Soomets

Sünniaeg: 17.05.1981

Kutsenimetus: Ehitusjuht, tase 6

Kutsestandard: Ehitusjuht, tase 6

EKR tase: 6

EQF tase: 6

Spetsialiseerumine: Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Väljastaja: Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Kehtib alates: 30.09.2022

Kehtib kuni: 29.09.2027

Väljatrükk Kutseregistrist seisuga: 14.06.2024 05:14
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Kutseregister
Tel: +372 679 1704 | E-post: kutseregister@kutseregister.ee