Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 126913

Print
Nimi: Priit Puiestee
Sünniaeg: 02.10.1972
Kutsenimetus: Külmamehaanik, tase 4
Kutsestandard: Külmamehaanik, tase 4
EKR tase: 4
EQF tase: 4
Kompetentsid:
  • Sisaldab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2015/2067 I kategooriale vastavaid kutseoskusi.
  • Määruse mõistes teha lubatud toimingud on kantud kutseregistri õiendile.
Väljastaja: Eesti Külmaliit
Kehtib alates: 21.11.2017
Kehtib kuni: 20.11.2022
Kutsetunnistuse lisad
# Nimetus eesti keeles   Name in English   EQF level
1 Külmamehaanik, EKR tase 4 PDF Refrigeration Mechanic, EstQF level 4 PDF 4

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist