Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 138759

Print
Nimi: Liina Oja
Sünniaeg: 20.01.1993
Kutsenimetus: Tööjuht, tase 5
Kutsestandard: Tööjuht, tase 5
EKR tase: 5
EQF tase: 5
Spetsialiseerumine: Hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
Väljastaja: Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kehtib alates: 26.10.2018
Kehtib kuni: 25.10.2023
Kutsetunnistuse lisad
# Nimetus eesti keeles   Name in English   EQF level
1 Tööjuht, tase 5 PDF Construction Site Manager, level 5 PDF 5

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist