Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 139462

Print
Nimi: Heiki Hiiesalu
Sünniaeg: 22.01.1957
Kutsenimetus: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Kutsestandard: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
EKR tase: 7
EQF tase: 7
Kompetentsid:
  • Ametiala: Projekteerimine
Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
Kutsetunnistuse lisad
# Nimetus eesti keeles   Name in English   EQF level
1 Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, EKR tase 7 PDF Diploma Engineer in Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), EstQF level 7 PDF 7

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist