Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Isikuandmete kasutamine


Kutseregistri isikustatud andmete kasutamine

 

1. Kutseregistrisse kantakse kutse saanud isikute ees-ja perenimi ning isikukood, vt. Riikliku kutseregistri pidamise põhimäärus § 8. Kutsete kohta registrisse kantavad andmed
Isikustatud andmete kogumise eesmärk on isikutele, tööandjatele, järelevalve teostajatele ning hangete korraldajatele võimaldada väljastatud kutse olemasolu ja kehtivuse kontrolli.
 

Isikuandmeid edastatakse riikliku andmevahetuskihi kaudu järgmistele riiklikele registritele:

- Ehitisregister
- Spordiregister
- Majandustegevuse register
- Haridus- ja Teadusministeerium
- Töötukassa
- Statistikaamet
- Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
- Maaeluministeerium
- PRIA
- Päästeamet
- Kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu saavad väljastatud kutsete omanikud näha oma kehtivaid ja kehtivusaja ületanud kutsetunnistusi, osakutsetunnistusi ja koolilõpudokumendile kantud kutseid.
 

2. Andmed esitab Kutseregistrisse kutse andja vastava veebiliidese kaudu. Isikuandmete õigsust kontrollitakse Rahvastikuregistrist.
Isikul on õigus peatada oma andmete kutseregistris avalikustamine kirjutades vabas vormis avalduse aadressile kutseregister@kutseregister.ee.
Kui isik esmalt ei soovinud oma tunnistuse andmeid avalikus registris kuvada, siis on tal õigus need taas avalikustada kirjutades vabas vormis avalduse aadressile kutseregister@kutseregister.ee.

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist