Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC ja PF ja põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.
Teadmised: Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamistööd keevitamiseks;
e) käsikaarkeevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
g) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
j) traatkeevituse režiimid;
k) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne.);
m) paksude detailide keevitamise eripärad;
n) metallide ettekuumutamise ja temperatuuri mõõtmise meetodid, jahtumiskiiruse mõju;
o) metallide termotöötluse alused.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Käsikaarkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Käsikaarkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist