Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keevitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keevitaja, tase 4
EN: Welder, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Käsikaarkeevitaja, tase 4
  • Poolautomaatkeevitaja, tase 4
  • TIG-keevitaja, tase 4
Kehtib alates: 27.04.2021
Kehtib kuni: 31.12.2023
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2023
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 157318 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 157358 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.04.2021 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 201309 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 151659 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 147037 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
6 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 206518 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.04.2021 Avatud
7 Rakvere Ametikool Keevitaja 151667 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
8 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 140758 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.04.2021 Avatud
9 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 152259 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
10 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 223586 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 26.07.2021 Avatud
11 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitaja 152021 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
12 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitaja 137997 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
13 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 151662 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
14 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 201308 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.07.2021 Avatud
15 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 233323 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.06.2022 Avatud
16 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 134258 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
17 Tallinna Tööstushariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 152499 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
18 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 145497 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
19 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 138017 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
20 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 134259 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
21 Rakvere Ametikool Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) 142457 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.05.2021 Avatud
22 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) 134637 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
23 Rakvere Ametikool Keevitaja (osakutsega TIG-keevitaja) 194098 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
24 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitaja (osakutsega TIG-keevitaja) 134617 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.04.2021 Avatud
25 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 223742 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.06.2021 Avatud
26 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 219866 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
27 Rakvere Ametikool Keevitus- ja metallitööd 225822 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.11.2022 Avatud
28 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitus- ja metallitööd 219865 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
29 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitus- ja metallitööd 221842 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
30 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitus- ja metallitööd 207738 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
31 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitus- ja metallitööd 222684 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.06.2021 Avatud
32 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitus- ja metallitööd 220522 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.01.2022 Avatud
33 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevituse- ja metallitööd 214748 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.
Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö...
nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Keevitaja kutsealal on välja töötatud kutsed kahel tasemel:
Keevitaja, tase 3
Keevitaja, tase 4

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 4. taseme keevitaja kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga.
4. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: käsikaarkeevitus (MMA 111), poolautomaatkeevitus (MIG 131, MAG 135, 136, 138) ja TIG-keevitus (141, 142).

Keevitaja 4. taseme kutse raames on võimalik omandada ka järgmisi piiratud pädevusega osakutseid:
Käsikaarkeevitaja, tase 4
Poolautomaatkeevitaja, tase 4
TIG-keevitaja, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korralda...
mine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Käsikaarkeevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Poolautomaatsete keevitustööde tegemine.
2. Vahekontr...
olli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

A.2.6 TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine
1. Metallide keevitamine TIG-tehnoloogiat kasutades.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.


Keevitaja, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
KÄSIKAARKEEVITAJA
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

A.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Käsikaarkeevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

POOLAUTOMAATKEEVITAJA
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

A.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
1. Poolautomaatsete keevitustööde tegemine.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

TIG-KEEVITAJA
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
2. Töövahendite valimine.
3. Keevitusvahendite valimine.
4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
5. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
6. Isikukaitsevahendite valimine.

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
1. Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine.
2. Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

A.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1. Keevisõmbluste kontrollimine.
2. Koostu kontrollimine.
3. Defektide parandamine.
4. Lõppkontrolli tegemine.

A.2.6 TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine
1. Metallide keevitamine TIG-tehnoloogiat kasutades.
2. Vahekontrolli tegemine.
3. Valmis toote järeltöötlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Keevitaja töötab nii sise- kui ka välistingimustes, tööaeg on üldjuhul fikseeritud, kuid sõltuvalt ettevõtte eripärast võib olla korraldatud ka vahetustega töötamine. Töö on mõõduka tempoga, tööülesanded vahelduvad. Keevitaja peab olema valmis töötama ebamugavas või sundasendis, taluma temperatuurik...õikumisi, kõrgusi, vibratsiooni, müra ja tolmu. Töö võib toimuda ohtlikes keskkondades, nt mahutites, ehitus- või tööstusobjektil kõrgustes jne. Ta peab tundma kutsealast ohutustehnikat, elektriseadmete kasutamisega kaasnevat ohutustehnikat, kasutama asjakohaseid kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevaid kahjulikke toimeid inimorganismile (põletusoht, nägemiskahjustused jne).
Keevitamisel eralduvad gaasid ja töökeskkonnas olev kivi- ja metallitolm võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaasilõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi käsitööriistu (frees, meisel, haamer, käi jne) ning abivahendeid (rakised, pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed, söeelektroodid jne) ja mõõteriistu (šabloonid, nurgik, ...mõõdulint, nihik jne).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida ja olema valmis meeskonnatööks. Töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega.
Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemi...
ne, kontsentreerumisvõime ja püsivus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme keevitajatel on üldjuhul erialane kutseharidus. Tööalane kompetentsus võib olla omandatud ka erialase täiendkoolituse ja/või praktilise töökogemusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Keevitaja, keevitaja-koostelukksepp, keevitaja-koostaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuleohutuse seadus § 12 ja § 14.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Keevitaja, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kohustuslikud (B.2.1–B.2.3), läbivad (B.2.7–B.2.12) ja vähemalt kaks valitavat (kompetentside B.2.4 – B.2.6 hulgast) kompetentsi.

Käsikaarkeevitaja 4. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
- kõik kohustuslikud ko...
mpetentsid (B.2.1–B.2.3);
- kõik läbivad kompetentsid (B.2.7–B.2.12);
- kompetents B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine.

Poolautomaatkeevitaja 4. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
- kõik kohustuslikud kompetentsid (B.2.1–B.2.3);
- kõik läbivad kompetentsid (B.2.7–B.2.12);
- kompetents B.2.5 Poolautomaatkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine.

TIG-keevitaja 4. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
- kõik kohustuslikud kompetentsid (B.2.1 – B.2.3);
- kõik läbivad kompetentsid (B.2.7 – B.2.12);
- kompetents B.2.6 TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) üldteadmised gaasikeevitusest, gaasikeevitusseadmetest;
c) liitetüübid, servakujud;
d) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
e) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
f) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
g) toorikute defektid;
h) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
i) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
j) üldteadmised detailide ettekuumutusest;
k) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
Osakutsega seotud kompetentsid
Käsikaarkeevitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC ja PF ja põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamistööd keevitamiseks;
e) käsikaarkeevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
g) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
j) traatkeevituse režiimid;
k) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne.);
m) paksude detailide keevitamise eripärad;
n) metallide ettekuumutamise ja temperatuuri mõõtmise meetodid, jahtumiskiiruse mõju;
o) metallide termotöötluse alused.
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) üldteadmised gaasikeevitusest, gaasikeevitusseadmetest;
c) liitetüübid, servakujud;
d) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
e) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
f) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
g) toorikute defektid;
h) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
i) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
j) üldteadmised detailide ettekuumutusest;
k) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
 
Poolautomaatkeevitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab kas MIG või MAG meetodit kasutades terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF ja põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Kontrollib töö käigus läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;
e) MAG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) MIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
i) MIG-keevitusel kasutatavate keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
j) MAG-keevitusel kasutatavate keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
k) gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;
l) traatkeevituse režiimid;
m) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
o) roostevaba terase keevisõmbluste puhastamine ja passiveerimine.
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) üldteadmised gaasikeevitusest, gaasikeevitusseadmetest;
c) liitetüübid, servakujud;
d) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
e) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
f) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
g) toorikute defektid;
h) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
i) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
j) üldteadmised detailide ettekuumutusest;
k) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
 
TIG-keevitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
B.2.6 TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF, põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF ja toruõmblusi asendis PA (pööratav toru). Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Kontrollib töö ajal läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;
e) TIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
g) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;
j) traatkeevituse režiimid;
k) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
m) juuretoega, sh juurekaitsegaasiga keevitamine;
n) volframelektroodide kasutamine.
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.

Teadmised:
a) materjalide tundmine;
b) metallide ja nende sulamite omadused;
c) keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
d) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
e) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
f) keevitusterminoloogia;
g) WPS (Welding Procedure Specification e keevitusprotseduuride kirjeldus
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) keevitusrežiimid;
j) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
k) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
m) keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;
n) keevitaja kvalifitseerimise standardid.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

Teadmised:
a) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
b) üldteadmised gaasikeevitusest, gaasikeevitusseadmetest;
c) liitetüübid, servakujud;
d) tööjoonistel märgitud tingmärkide tähendused;
e) detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus;
f) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
g) toorikute defektid;
h) faasimisseadmed, nende tööpõhimõtted;
i) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
j) üldteadmised detailide ettekuumutusest;
k) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).

Valitavad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC ja PF ja põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamistööd keevitamiseks;
e) käsikaarkeevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
g) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;
j) traatkeevituse režiimid;
k) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne.);
m) paksude detailide keevitamise eripärad;
n) metallide ettekuumutamise ja temperatuuri mõõtmise meetodid, jahtumiskiiruse mõju;
o) metallide termotöötluse alused.
B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab kas MIG või MAG meetodit kasutades terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF ja põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Kontrollib töö käigus läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;
e) MAG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) MIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
i) MIG-keevitusel kasutatavate keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
j) MAG-keevitusel kasutatavate keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
k) gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;
l) traatkeevituse režiimid;
m) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
o) roostevaba terase keevisõmbluste puhastamine ja passiveerimine.
B.2.6 TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF, põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF ja toruõmblusi asendis PA (pööratav toru). Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Kontrollib töö ajal läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused.

Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;
e) TIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
g) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
h) keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
i) gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;
j) traatkeevituse režiimid;
k) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
l) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
m) juuretoega, sh juurekaitsegaasiga keevitamine;
n) volframelektroodide kasutamine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
2. Valmistab tooteid, järgides kvaliteedinõudeid.
3. Mõistab ja oskab hinnata oma ebakvaliteetse tööga kaasnevaid võimalikke tagajärgi. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest juhendist.
B.2.8 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Vältimaks tööõnnetusi järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töötades ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.
2. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vahetule juhile või tööandjale.
B.2.9 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös. On koostööaldis, jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
2. Oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti, esitada ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
3. Arvestab oma tööd tehes ka teisi töid tegevate töötajatega.
B.2.10 Kohanemine muutuvate oludega 3

Tegevusnäitajad:
1. On võimeline kohanema muutuvate tööoludega.
2. Analüüsib oma tegevusi, oskab leida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ning lahendada tööalaseid probleeme.
B.2.11 Täiendõppes osalemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid ja tehnikad.
2. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks, osaleb kutsealases täiendõppes.
B.2.12 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.3.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Keevitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tatjana Karaganova Tallinna Tööstushariduskeskus
Tarvo Kapp Contractor OÜ
Toomas Reha Inspecta Eesti OÜ
Enn Orav Inspecta Eesti OÜ
Vladimir Belõi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Andres Laansoo Tallinna Tehnikaülikool
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist