Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keevitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keevitaja, tase 4
EN: Keevitaja, tase 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Käsikaarkeevitaja, tase 4
  • Poolautomaatkeevitaja, tase 4
  • TIG-keevitaja, tase 4
Kehtib alates: 01.01.2022
Kehtib kuni: 31.12.2026
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Senised eraldi esitatud teadmised on lõimitud tegevusnäitajatega. Lisatud on tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 201309 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 157358 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2023 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 151659 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 157318 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 147037 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
6 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja 206518 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2023 Avatud
7 Rakvere Ametikool Keevitaja 151667 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
8 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 152259 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
9 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 140758 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2023 Avatud
10 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja 223586 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 30.12.2023 Avatud
11 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitaja 152021 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
12 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitaja 137997 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
13 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 151662 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
14 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 201308 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
15 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 233323 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
16 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 134258 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
17 Tallinna Tööstushariduskeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 152499 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
18 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 145497 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
19 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 138017 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
20 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 134259 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
21 Rakvere Ametikool Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) 142457 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
22 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) 134637 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
23 Rakvere Ametikool Keevitaja (osakutsega TIG-keevitaja) 194098 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
24 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitaja (osakutsega TIG-keevitaja) 134617 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2023 Avatud
25 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 223742 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
26 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 219866 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
27 Rakvere Ametikool Keevitus- ja metallitööd 225822 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
28 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitus- ja metallitööd 219865 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
29 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitus- ja metallitööd 221842 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
30 Tartu Rakenduslik Kolledž Keevitus- ja metallitööd 207738 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
31 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitus- ja metallitööd 222684 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
32 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Keevitus- ja metallitööd 220522 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2023 Avatud
33 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevituse- ja metallitööd 214748 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.12.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keevitajad töötavad keevistooteid või -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes.
4. taseme keevitaja keevitab keskmise keerukusega dünaamiliselt koormatud, karastuvaid ja termotöötlust vajavaid keskmise kvaliteedi ja ohutusklassiga keevisliidete keevisõmbluseid. Töös on kasutusel poolautomaat (MA...
G 135), käsikaar (MMA 111) või mittesulava elektroodiga kaarkeevituse (TIG 141) keevitusprotsessid. Keevitatavateks materjalideks on hästi keevitatavad süsinikterased (nt S235, S275, S355).
4. taseme keevitaja täidab tööülesandeid muutuvates olukordades, töötades töörühma liikmena või iseseisvalt.
Keevitaja peab olema valmis töötama piiratud liikuvusega asendites ja erinevate temperatuuridega (suure temperatuurikõikumisega) keskkondades. Ohuteguriteks on toksilised keevitusgaasid, elektrilöök (pingestatud metallosad), kuumad pinnad, UV kiirgus, mehaanilised vigastused, raskete elementide käsitsemine. Tööülesannete täitmine võib nõuda füüsilist pingutust. Riskide maandamiseks tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.
Koostatud on madalama taseme kutsestandard keevitaja, tase 3 ja kõrgema taseme kutsestandard keevitaja, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Terase keevitustööde ettevalmistamine.
A.2.2 Keevitavate liidete koostamine.
A.2.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine.
A.2.4 Terase poolautomaatkeevitamine (135 MAG).
Valitavad tööosad
A.2.5 Terase käsikaarkeevitamine (111 MMA).
A.2.6 Terase TIG-keevitamine (141 TIG).
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Keevitajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Keevitaja, keevitaja-koostelukksepp, keevitaja-koostaja, koostekeevitaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Tuleohutuse seadus § 12 ja § 14.
A.6 Tulevikuoskused
Keevitaja tööd mõjutavad uute seadmete ja materjalide kasutusele võtmine, mistõttu on vajalik uuendada seadmete kasutamise ja seadistamise oskusi ning tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike. Oodatud on praegusest paremaid spetsiifilisi ohutusalaseid ning töö-, tootmis- ja tööstusprotsesside ...alaseid alusteadmisi sh toote elukaare tundmist. Tõsta tuleb koostude keevitamisel kasutatavate rakiste jm abivahendite kasutamise ja koostamise taset. Ruumiline ehk 3D mõtlemine tuleb kasuks tehniliste jooniste lugemisel.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Keevitaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kompetentsid B.3.1 - B.3.4 ning valitavatest kompetentsidest B.3.5 – B.3.6 vähemalt üks kompetents.

Poolautomaatkeevitaja 4. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
- üldoskuste (B.2) kompetentsid;
-...
kõik kohustuslikud kompetentsid B.3.1 - B.3.4.
Käsikaarkeevitaja 4.taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
- üldoskuste (B.2) kompetentsid;
- kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.3;
- valitav kompetents B.3.5 Terase käsikaarkeevitamine.
TIG keevitaja 4. taseme osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid:
- üldoskuste (B.2);
- kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.3;
- valitav kompetents B.3.6 Terase TIG-keevitamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Keevitaja, tase 4 üldoskused
1. Tugineb oma töös teadmistele: metallide ja nende sulamite põhiomadused ning tähistamine; metallide keevitatavus; keevitusmaterjalide valik ja tähistamine; keevituse eel- ja järelkuumutamine; põhilised keevitustehnikad; keevitusseadmete ehitus ja seadistamise (reguleerimise) põhimõtted; metallilõ...ikeseadmed ja nende ohutu kasutamine; kvaliteeditasemed C keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817); keevitaja kvalifitseerimise standardid (EVS-EN-ISO 9606).
2. Loeb tehnilisi jooniseid ja keevitusprotseduuri spetsifikaati (edaspidi WPS-i), mõistab ja kasutab keevisõmbluste ja -liidete tähiseid ning kutsealast terminoloogiat.
3. Järgib tööohutuse, keskkonnahoiu ja tuletööde nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid ja tagab nende korrasoleku.
4. On oma töös täpne ja korrektne, kasutab aega efektiivselt, peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest.
5. Töötab motiveeritult ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks.
7. Osaleb meeskonnatöös, jagab kaastöötajatega asjakohast teavet.
8. Saab aru enda kohast ettevõttes, ta on teadlik oma tegevuse tagajärgedest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Terase keevitustööde ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb endale selgeks tööülesande sisu: leiab tööjooniselt ja WPS-st vajaliku info, vajadusel kasutab asjakohast rakendustarkvara.
2. Valib WPS-st lähtudes keevitustraadi, keevituselektroodi, kaitsegaasi, juuretoe jm keevitusmaterjalid ja -vahendid.
3. Teeb terase keevitusprotsessile vastavate seadmete kasutuseelse ülevaatuse ja ettevalmistuse, vajadusel vahetab välja kuluosad.
4. Seadistab terase keevitusprotsessile vastavad seadme parameetrid, järgides WPS-is määratud keevitusvoolu, keevituspinget (kaare pinget), kaare režiimi ja gaasikulu.
B.3.2 Keevitavate liidete koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette terase poolautomaatkeevituseks, töödeldes detaile käsitsi (nt lõikamine, puurimine, rihtimine ja õgvendamine), mehaaniliselt (nt painutus) ja termiliselt (nt gaasilõikus). Puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad.
2. Mõõdab detailide mõõtude vastavust tööjoonisel märgitud mõõtudega, kasutades mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jm).
3. Koostab koostud punkt- või traagelõmbluse abil, lähtudes tööjoonisest ja WPS-ist.
4. Vajadusel fikseerib koostud, kasutades rakiseid ja muid abivahendeid (pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed jm).
5. Tuvastab visuaalselt keevisliidete pinnadefektid ja koostu vastavuse tööjoonisele, mõistab pinnadefektide tekkimise põhjuseid.
B.3.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel ja WPSis esitatud nõuetele (et õmblused oleksid veatud: ei esineks poore, pragusid jm).
2. Mõõdab asjakohaste mõõtevahenditega koostu joonmõõtmeid ja deformatsioone.
3. Korrigeerib kontrollimise käigus ilmnenud mittevastavused (koostu deformatsioonid jm), järgides keevituskvaliteedi klassi nõudeid.
4. Teeb pärast leitud defektide korrigeerimist keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli veendumaks, et need vastavad etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.4 Terase poolautomaatkeevitamine (135 MAG) 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB ja PF, lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Keevitab plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed šlaki jm ebapuhtused.
Osakutsega seotud kompetentsid
Poolautomaatkeevitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Terase keevitustööde ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb endale selgeks tööülesande sisu: leiab tööjooniselt ja WPS-st vajaliku info, vajadusel kasutab asjakohast rakendustarkvara.
2. Valib WPS-st lähtudes keevitustraadi, keevituselektroodi, kaitsegaasi, juuretoe jm keevitusmaterjalid ja -vahendid.
3. Teeb terase keevitusprotsessile vastavate seadmete kasutuseelse ülevaatuse ja ettevalmistuse, vajadusel vahetab välja kuluosad.
4. Seadistab terase keevitusprotsessile vastavad seadme parameetrid, järgides WPS-is määratud keevitusvoolu, keevituspinget (kaare pinget), kaare režiimi ja gaasikulu.
B.3.2 Keevitavate liidete koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette terase poolautomaatkeevituseks, töödeldes detaile käsitsi (nt lõikamine, puurimine, rihtimine ja õgvendamine), mehaaniliselt (nt painutus) ja termiliselt (nt gaasilõikus). Puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad.
2. Mõõdab detailide mõõtude vastavust tööjoonisel märgitud mõõtudega, kasutades mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jm).
3. Koostab koostud punkt- või traagelõmbluse abil, lähtudes tööjoonisest ja WPS-ist.
4. Vajadusel fikseerib koostud, kasutades rakiseid ja muid abivahendeid (pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed jm).
5. Tuvastab visuaalselt keevisliidete pinnadefektid ja koostu vastavuse tööjoonisele, mõistab pinnadefektide tekkimise põhjuseid.
B.3.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel ja WPSis esitatud nõuetele (et õmblused oleksid veatud: ei esineks poore, pragusid jm).
2. Mõõdab asjakohaste mõõtevahenditega koostu joonmõõtmeid ja deformatsioone.
3. Korrigeerib kontrollimise käigus ilmnenud mittevastavused (koostu deformatsioonid jm), järgides keevituskvaliteedi klassi nõudeid.
4. Teeb pärast leitud defektide korrigeerimist keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli veendumaks, et need vastavad etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.4 Terase poolautomaatkeevitamine (135 MAG) 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB ja PF, lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Keevitab plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed šlaki jm ebapuhtused.
 
Käsikaarkeevitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Terase keevitustööde ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb endale selgeks tööülesande sisu: leiab tööjooniselt ja WPS-st vajaliku info, vajadusel kasutab asjakohast rakendustarkvara.
2. Valib WPS-st lähtudes keevitustraadi, keevituselektroodi, kaitsegaasi, juuretoe jm keevitusmaterjalid ja -vahendid.
3. Teeb terase keevitusprotsessile vastavate seadmete kasutuseelse ülevaatuse ja ettevalmistuse, vajadusel vahetab välja kuluosad.
4. Seadistab terase keevitusprotsessile vastavad seadme parameetrid, järgides WPS-is määratud keevitusvoolu, keevituspinget (kaare pinget), kaare režiimi ja gaasikulu.
B.3.2 Keevitavate liidete koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette terase poolautomaatkeevituseks, töödeldes detaile käsitsi (nt lõikamine, puurimine, rihtimine ja õgvendamine), mehaaniliselt (nt painutus) ja termiliselt (nt gaasilõikus). Puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad.
2. Mõõdab detailide mõõtude vastavust tööjoonisel märgitud mõõtudega, kasutades mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jm).
3. Koostab koostud punkt- või traagelõmbluse abil, lähtudes tööjoonisest ja WPS-ist.
4. Vajadusel fikseerib koostud, kasutades rakiseid ja muid abivahendeid (pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed jm).
5. Tuvastab visuaalselt keevisliidete pinnadefektid ja koostu vastavuse tööjoonisele, mõistab pinnadefektide tekkimise põhjuseid.
B.3.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel ja WPSis esitatud nõuetele (et õmblused oleksid veatud: ei esineks poore, pragusid jm).
2. Mõõdab asjakohaste mõõtevahenditega koostu joonmõõtmeid ja deformatsioone.
3. Korrigeerib kontrollimise käigus ilmnenud mittevastavused (koostu deformatsioonid jm), järgides keevituskvaliteedi klassi nõudeid.
4. Teeb pärast leitud defektide korrigeerimist keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli veendumaks, et need vastavad etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.5 Terase käsikaarkeevitamine (111 MMA) 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Keevitab plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
 
TIG-keevitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Terase keevitustööde ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb endale selgeks tööülesande sisu: leiab tööjooniselt ja WPS-st vajaliku info, vajadusel kasutab asjakohast rakendustarkvara.
2. Valib WPS-st lähtudes keevitustraadi, keevituselektroodi, kaitsegaasi, juuretoe jm keevitusmaterjalid ja -vahendid.
3. Teeb terase keevitusprotsessile vastavate seadmete kasutuseelse ülevaatuse ja ettevalmistuse, vajadusel vahetab välja kuluosad.
4. Seadistab terase keevitusprotsessile vastavad seadme parameetrid, järgides WPS-is määratud keevitusvoolu, keevituspinget (kaare pinget), kaare režiimi ja gaasikulu.
B.3.2 Keevitavate liidete koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette terase poolautomaatkeevituseks, töödeldes detaile käsitsi (nt lõikamine, puurimine, rihtimine ja õgvendamine), mehaaniliselt (nt painutus) ja termiliselt (nt gaasilõikus). Puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad.
2. Mõõdab detailide mõõtude vastavust tööjoonisel märgitud mõõtudega, kasutades mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jm).
3. Koostab koostud punkt- või traagelõmbluse abil, lähtudes tööjoonisest ja WPS-ist.
4. Vajadusel fikseerib koostud, kasutades rakiseid ja muid abivahendeid (pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed jm).
5. Tuvastab visuaalselt keevisliidete pinnadefektid ja koostu vastavuse tööjoonisele, mõistab pinnadefektide tekkimise põhjuseid.
B.3.3 Lõpptoote kvaliteedi hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel ja WPSis esitatud nõuetele (et õmblused oleksid veatud: ei esineks poore, pragusid jm).
2. Mõõdab asjakohaste mõõtevahenditega koostu joonmõõtmeid ja deformatsioone.
3. Korrigeerib kontrollimise käigus ilmnenud mittevastavused (koostu deformatsioonid jm), järgides keevituskvaliteedi klassi nõudeid.
4. Teeb pärast leitud defektide korrigeerimist keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli veendumaks, et need vastavad etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.6 Terase TIG- keevitamine (141 TIG) 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab põkkõmblusi asendis PA (pööratav toru), PC ja PH lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C ja kasutades plaatide nurk- ja põkkõmbluste keevitamise oskusteavet.
2. Teeb valmis tootele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused toodet kahjustamata.

Valitavad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Terase käsikaarkeevitamine (111 MMA) 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
2. Keevitab plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C.
3. Puhastab keevitamise ajal täiteläbimite õmbluste servad käsitsi või mehaaniliselt.
4. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
B.3.6 Terase TIG- keevitamine (141 TIG) 4

Tegevusnäitajad:
1. Keevitab põkkõmblusi asendis PA (pööratav toru), PC ja PH lähtudes tööjoonisest, WPS-ist ja kvaliteeditasemest C ja kasutades plaatide nurk- ja põkkõmbluste keevitamise oskusteavet.
2. Teeb valmis tootele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused toodet kahjustamata.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27042021-4.1.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Keevitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Mäeste Sumet OÜ
Sandra Kliimann AS Saku Metall
Tatjana Karaganova Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Riina Otsason Baltic Workboats AS
Toomas Reha Inspecta Estonia OÜ
Heikki Nurmsalu Fuksia OÜ
Tarvo Kapp Contractor OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist