Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Keevitab kas MIG või MAG meetodit kasutades terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF ja põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Kontrollib töö käigus läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.
Teadmised: Teadmised:
a) metallide ja nende sulamite omadused;
b) deformatsioonide vähendamise meetodid;
c) metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;
d) detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;
e) MAG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
f) MIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;
g) keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;
h) keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;
i) MIG-keevitusel kasutatavate keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
j) MAG-keevitusel kasutatavate keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;
k) gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;
l) traatkeevituse režiimid;
m) keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;
n) ohutusnõuded (õiged töövõtted, esmaabi andmise põhimõtted, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuded, elektriohutusnõuded jne);
o) roostevaba terase keevisõmbluste puhastamine ja passiveerimine.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Poolautomaatkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Keevitaja, tase 4 26.04.2021 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 Keevitaja, tase 4 26.04.2021 Poolautomaatkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
5 Keevitaja, tase 4 31.12.2023 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
6 Keevitaja, tase 4 31.12.2023 Poolautomaatkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist