Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Kalapüügi ettevalmistamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. valib kalapüügikoha ja -aja, kalapüügiviisid ja püügivahendid, kasutades elektroonilisi abivahendeid ning arvestades püütava kalaliigi eripära ja suurust;
2. valmistab püünised, nende kinnitusvahendid ja tähised kalapüügiks ette, arvestades püügikohta ja püütava kala liiki.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Rannakalur, tase 4 12.11.2022 Kohustuslik Kutsespetsiifiline 1 kutse

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist