Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Rannakalur, tase 4 kutset läbiv kompetents
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. kasutab ressursse heaperemehelikult ning säästlikult;
2. hindab kalapüügiga seotud ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks;
3. annab õnnetusjuhtumi korral abi või kutsub professionaalse abi;
4. järgib kutsealaga seonduvate (sh Euroopa otsekohalduvate) õigusaktide nõudeid;
5. järgib toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid;
6. järgib pääste ja esmaabi põhimõtteid veekogudel;
7. järgib töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Rannakalur, tase 4 12.11.2022 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline 1 kutse

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist