Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud autoinsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Volitatud autoinsener V
EN: Chartered Automotive Engineer V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.05.2011
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Autode turundus
EL-i lepingud, normatiiv-, õigus- ja seadusloome
Maanteetranspordi tehnoloogia
Mootorsõiduki konstrueerimine
Teadus- ja rakendusuuringud ning inseneride koolitus
autode kasutamise, veondustehnoloogia projekteerimine ja süsteemikäitamine
autode, töövahendite, toodete konstrueerimine ja katsetamine
inseneride koolitus, täiendõppe ja kutsekvalifikatsiooni korraldus
konsultatsioon ja nõustamine
korrashoiutehnoloogiaprojekteerimine ja tootmisekorraldus
kvaliteeditehnika ja töökindluse analüüs ning arendus
liiklus- ja mootorsõidukijuhi koolitus ja täiendõpe
liikluskorralduse ja ohutusprogrammide projekteerimine ja rakendamine
liiklustehnika, sõidu- ja tooteohutus, tehnoekspertiis
sõidukite hooldusremonditehnoloogia projekteerimine ja töökorraldus
liikluse keskkonnamõju hindamine ja ekspertiis
tarneahela juhtimine liikluse reguleerimine ja järelevalve
tootmise tehnoloogia projekteerimine ja tootmise korraldus
turunduskeskkonna hindamine ja analüüs
turundusstrateegia rakendamine
uurimis- ja arendustöö
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-07062011-5.2.1/3s
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.05.2011
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Autoinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist