Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud lennundusinsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Volitatud lennundusinsener V
EN: Chartered Aviation Engineer V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2011
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Avioonikaseadmed
Lennuliiklusteenindus
Lennunduse andmeside- ja infotöötlus
Lennunduse side-, seire- ja navigatsiooniseadmed
Õhusõiduki juhtimine
Õhusõidukid ja mootorid
avioonikasüsteemide testimine
inseneride koolitus, täiendõppe ja kutsekorraldus
konsultatsioon, nõustamine
lennuliikluse riiklik juhtimine, lennuliiklusteeninduste töö korraldus
lennuohutuse, õhuruumi kasutamise korraldus
lennuohutust mõjutavad juhtumid ja nende lahendamine
lennundus-infrastruktuuri ja ettevõtluse planeerimine, käitamine ja juhtimine
lennunduse andmeside- ja infotöötlustehnika korrasoleku ja töö korraldus
lennundusteabe süsteemi korraoleku tagamine ja -teabe teeninduse korraldus
teadus-, uurimis- ja arendustöö
õhusõiduki mehitamine ja käitamistingimuste tagamine
õhusõidukite lennu- ja keskkonnakõlblikkuse ning keskkonnakaitse tagamine
õhusõidukite mootori näidikusüsteemide ehitus ja hoolduskorraldus
õhusõidukite, mootorite ning navigatsiooni-, avioonika-, side-, seireseadmete korrasoleku ja hooldustööde korraldus
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-07062011-5.5.4/2s
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2011
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Lennundusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist