Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal II
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal II
EN: Master of folk art and crafts in textile II
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Siidi maalimine
  • Telgedel kootud tekstiili valmistamine
Kehtib alates: 04.12.2008
Kehtib kuni: 26.04.2012
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus
Lapitööde valmistamine
Muinas- ja keskaja rõivaste valmistamine
Mänguasjade ja nukkude valmistamine
Pitside valmistamine
Rahvarõivaste valmistamine
Siidi maalimine
Silmuskudumite valmistamine
Taimsete punutiste valmistamine
Telgedel kootud tekstiili valmistamine
Tikandite valmistamine
Viltimine
Vööde/paelte valmistamine
Osakutsega seotud kompetentsid
Siidi maalimine EKR tase: 4
 
Telgedel kootud tekstiili valmistamine EKR tase: 4

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Lapitööd
Mänguasjad ja nukud
Muinas- ja keskaja rõivad
Pitsid
Rahvarõivad
Siidimaalid
Silmuskudumid
Taimsed punutised
Telgedel kootud tekstiilid
Tikandid
Vildid
Vööd/paelad
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-04122008-01/3
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist