Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sotsiaaltöötaja IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Sotsiaaltöötaja IV
EN: Social Worker IV
Spetsialiseerumised:
  • Eakate hoolekanne
  • Laste hoolekanne
  • Puudega inimeste hoolekanne
  • Töötute ja/või kodutute hoolekanne
  • Võlanõustamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.09.2011
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Eakate hoolekanne
 
Laste hoolekanne
 
Puudega inimeste hoolekanne
 
Töötute ja/või kodutute hoolekanne
 
Võlanõustamine

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Eakate hoolekanne
Laste hoolekanne
Puudega inimeste hoolekanne
Töötute ja/või kodutute hoolekanne
Võlanõustamine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-28092011-4.46/6s
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.09.2011
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Kutse grupp: Sotsiaaltöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2635 Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist