Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kelner, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kelner, tase 4
EN: Waiter, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2011
Kehtib kuni: 02.03.2016
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Kelner 141937 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Kelner 134941 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kelneritöö kutsealal on koostatud 3. taseme abikelneri, 4. taseme kelneri ja 5. taseme vanemkelneri kutsestandardid.

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest nin...
g tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.

4. taseme kelner valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Kelner valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides.
Vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas ja juhendab abikelnerit. Tunneb ettevõtte tooteid ja teenuseid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Teenindussituatsiooni alustamine
A.2.3 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine
A.2.4 Jookide valmistamine
A.2.5 Toitude ja jookide serveerimine
A.2.6 Teenindussituatsiooni lõpetamine
A.2.7 Catering ja peolaudade teenindus
A.2.8 Koristus- ja puhastust...
ööd

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kelner töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Kelneri kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ning eeldab head füüsilist vastupidavust, suhtlemisvalmidust ja oskust suhelda erinevate inimestega....
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Söögisaali sisustus, lauapesu (tekstiilid), serveerimisvahendid, serviisid, klaasid ja söögiriistad, arvlemistehnika, kohvivalmistusseadmed, kuumtöötlemisseadmed, väljastusseadmed, baaritöö vahendid ja seadmed, külmutusseadmed, jäämasinad, nõudepesumasinad, koristamisvahendid jm väikevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, võimet kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele siirduda, head kontsentratsioonivõimet, head mälu, rahulikku meelt, pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust, selget diktsiooni ja empaatiavõimet. Töö eeldab vastutus- ja analüüsivõime...t, usaldatavust, korrektsust, täpsust, kohusetunnet, enesedistsipliini.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kelneri kutse taotlemisel eeldatakse keskharidust ja kutsealase koolituse läbimist. Kelneriks saab õppida kutsekoolis, kursustel ja/või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ametinimetused võivad olla kelner, ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.8 ja B.2.9 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub töögraafikuga ja planeerib tööaja;
2) valmistab ette oma töökoha, varustab selle vajalike töövahenditega ja hoiab oma töökoha korras, vajadusel orienteerub ümber;
3) täpsustab menüüd ja muutusi menüüs ja päevapakkumistes, vajadusel orienteerub ümber;
4) valmistab ette lauakatmisvahendid;
5) linutab, teeb nõudmistele vastava eelkatte;
6) korrastab söögisaali, kasutades asjakohaseid puhastusvahendeid;
7) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu;
8) kontrollib tööks vajaminevaid kaupu ja vahendeid;
9) jälgib varusid ja teatab vajaminevatest kaupadest ja vahenditest otsesele juhile;
10) võtab kaupu vastu vastavalt volitustele.

Hindamismeetod (id):
Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või kombineeritud meetod.
B.2.2 Teenindussituatsiooni alustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) alustab ja lõpetab kliendikontakti positiivselt, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga;
2) loob positiivse kliendisuhte;
3) suunab kliendid söögisaali ja juhatab lauda;
4) selgitab välja kliendi vajadused, pakub kliendi erisoovidele ja -vajadustele lahendusi oma vastutusala piires;
5) nõustab kliente oma vastutusala piires.

Hindamismeetod (id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.3 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab ja soovitab põhjalikult toidu- ning joogikaartides olevad toite ja jooke;
2) sobitab toite ja jooke;
3) võtab tellimuse ja vormistab selle vastavalt nõuetele;
4) edastab tellimuse kööki, baari, sommeljeele;
5) kohandab ja kontrollib eelkatet vastavalt tellimusele;
6) vajadusel juhendab eelkatete kohandamist;
7) kasutab kassasüsteeme lähtuvalt oma tööülesannetest.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.4 Jookide valmistamine 4

1) valib õiged töövahendid ja komponendid lihtsamate segujookide valmistamiseks;
2) valmistab lihtsamaid segujooke;
3) valib õiged töövahendid ja komponendid lihtsamate kohvi- ja teejookide valmistamiseks;
4) valmistab lihtsamaid kohvi- ja teejooke.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.5 Toitude ja jookide serveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) serveerib karastus-, segu- ja alkohoolseid jooke, veine, kohvi- ja teejooke, kasutades õigeid töövõtteid;
2) vajadusel juhendab jookide serveerimist;
3) serveerib portsjonroogi, kasutades õigeid töövõtteid;
4) serveerib roogi vaagnatelt, kasutades õigeid töövõtteid;
5) koristab ja korrastab laua, kasutades õigeid töövõtteid;
6) vajadusel juhendab laudade koristamist;
7) serveerib toite ja jooke väljastusliinis vastavalt ettevõtte nõudmistele,
8) vajadusel juhendab tööd väljastusliinis.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.6 Teenindussituatsiooni lõpetamine 4

Tegevusnäitajad:
1) küsib ja kogub klientide tagasisidet toodete ja teenuste ning teenindamise kohta kogu teenindusprotsessi vältel;
2) käsitleb kiitusi ja kaebusi ning pakub lahendusi oma vastutusala piires;
3) edastab tagasidet oma otsesele juhile ja kolleegidele;
4) lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni eesmärgiga kliendisuhte jätkamiseks;
5) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
6) esitab nõuetekohase arve ja arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved);
7) esitab nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid ja kassaaruanded oma otsesele juhile;
8) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajadusel abistab klienti;
9) vajadusel juhendab teenindussituatsiooni lõpetamist.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.7 Catering- ja peoteenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub ürituse korraldamiseks vajaliku infoga;
2) seab valmis teenindusruumid vastavalt etteantud juhistele;
3) paigutab mööblit vastavalt etteantud plaanile;
4) linutab ja teeb eelkatteid vastavalt etteantud juhistele;
5) kontrollib töövahendite olemasolu;
6) vajadusel juhendab abikelnereid teenindusruumide ja vahendite ettevalmistamisel;
7) peab meeles vajaliku info ürituse sisu, toitude ja jookide kohta oma tööülesannete piires;
8) korraldab klientide vastuvõtmist ja on teenindusvalmis;
9) serveerib toite ja jooke vastavalt etteantud juhistele;
10) vastutab ruumide ja laudade puhtuse eest;
11) kasutab teenindamisel õigeid töövõtteid;
12) korraldab klientide ärasaatmist;
13) koristab, komplekteerib ja ladustab üritusel kasutatavad vahendid vastavalt etteantud juhistele;
14) korrastab teenindusruumid vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.8 Koristus – ja puhastustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) vajadusel peseb nõusid ja vajalikke tarvikuid vastavalt etteantud juhistele;
2) vajadusel juhendab abikelnerit;
3) puhastab ning korrastab ruume vastavalt etteantud juhistele ja kasutades ettenähtud puhastus- ja töövahendeid;
4) vastutab puhastustööde eest.

Hindamismeetodid:
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Kelner, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) on teadlik esmaabi võimalustest, oskab käituda tulekahju korral ja täidab tööohutuse ja hügieeninõudeid;
2) suhtleb klientidega ja kolleegidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
3) oskab eesti keelt tasemel B1 ja inglise keelt tasemel A2;
4) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4;
5) väärtustab oma kutseala ning on orienteeritud kvaliteetsele töötulemusele ja tegutseb iseseisvalt;
6) on ettevõtlik ja oskab lahendada probleeme;
7) kohandub meeskonnaga ja osaleb aktiivselt meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuse täitmise eest;
8) kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni;
9) küsib oma tegevuse kohta tagasisidet nii kolleegidelt kui klientidelt;
10) juhendab abikelnereid.

Teadmised:
1) klienditeeninduse alused;
2) teeninduses vajalik inventar, töövahendid ja seadmed;
3) erinevate laudade katmine;
4) menüü, roa- ja joogikaardid;
5) algteadmised veinidest ja teistest jookidest;
6) jookide ja toitude kokkusobivuse alused;
7) toiduvalmistamise alused;
8) tervisliku ja eritoitumise alused;
9) eri rahvaste toidukultuuri eripärad;
10) roogade serveerimise alused;
11) baaritöö alused;
12) catering- ja peoteeninduse alused;
13) müügitöö alused;
14) kassatöö/arveldamise alused;
15) aruandluse alused;
16) toiduohutuse nõuded;
17) puhastusvahendid ja -keemia.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-01122011-4.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2011
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kelner
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5131 Ettekandjad ja kelnerid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Vainu Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Kaido Ladva Piano Baltic OÜ, Restoran Vapiano
Reelika Eerik Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool, Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Tiiu Parm Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Ülle Parbo Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist