Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kindlustusjuhtumite käsitleja IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Kindlustusjuhtumite käsitleja IV (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kindlustusjuhtumite käsitleja IV
EN: Claims adjuster IV
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.12.1999
Kehtib kuni: 24.11.2003
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 01-09121999-01/1
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Finantsvahenduse - Äriteeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 3
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.12.1999
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Kindlustus
Kutse grupp: Kahjukäsitleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
331 Finants- ja matemaatilise arvestuse keskastme spetsialistid
3315 Hindajad ja kahjuhindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0412 Rahandus, pangandus ja kindlustus
EMTAK klassifikaator: K FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
65 Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist