Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kindlustuse klienditeenindaja I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Kindlustuse klienditeenindaja I (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kindlustuse klienditeenindaja I
EN: Insurance assistant I
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.05.1999
Kehtib kuni: 24.11.2003
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 01-17051999-03/1
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Finantsvahenduse - Äriteeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 2
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.05.1999
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Kindlustus
Kutse grupp: Kindlustuse kliendihaldur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
332 Ostu- ja müügiagendid ja -vahendajad
3321 Kindlustusagendid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0412 Rahandus, pangandus ja kindlustus
EMTAK klassifikaator: K FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
65 Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist