Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ekspert IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Ekspert IV
EN: Expert IV
Spetsialiseerumised:
 • Alkoholi ekspert IV
 • DNA ekspert IV
 • Dokumendiekspert IV
 • Hääleekspert IV
 • Infotehnoloogiaekspert IV
 • Jäljeekspert IV
 • Kiuekspert IV
 • Kujutiseekspert IV
 • Käekirjaekspert IV
 • Liiklusekspert IV
 • Lõhkeaineekspert IV
 • Lõhkeseadeldiseekspert IV
 • Metalli ja lasujäägiekspert IV
 • Narkootilise aine ekspert IV
 • Põlevvedelikuekspert IV
 • Sõrmejäljeekspert IV
 • Toksikoloogiaekspert IV
 • Tulekahjuekspert IV
 • Tulirelvaekspert IV
 • Värvkatteekspert IV
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.2008
Kehtib kuni: 14.11.2011
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Alkoholi ekspert IV
 
DNA ekspert IV
 
Dokumendiekspert IV
 
Hääleekspert IV
 
Infotehnoloogiaekspert IV
 
Jäljeekspert IV
 
Kiuekspert IV
 
Kujutiseekspert IV
 
Käekirjaekspert IV
 
Liiklusekspert IV
 
Lõhkeaineekspert IV
 
Lõhkeseadeldiseekspert IV
 
Metalli ja lasujäägiekspert IV
 
Narkootilise aine ekspert IV
 
Põlevvedelikuekspert IV
 
Sõrmejäljeekspert IV
 
Toksikoloogiaekspert IV
 
Tulekahjuekspert IV
 
Tulirelvaekspert IV
 
Värvkatteekspert IV

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-10122008-1-20/1pe
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtukriminalistikaekspert
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
261 Õigusvaldkonna tippspetsialistid
2619 Õigusvaldkonna tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist