Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kinnisvarahindaja IV
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Kinnisvarahindaja IV (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kinnisvarahindaja IV
EN: Real property valuer IV
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.12.1998
Kehtib kuni: 17.12.2002
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 01-16121998-02/1
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Finantsvahenduse - Äriteeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.12.1998
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara hindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
331 Finants- ja matemaatilise arvestuse keskastme spetsialistid
3315 Hindajad ja kahjuhindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
042 Õigus
0421 Õigus
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist