Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Personalitöötaja I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Personalitöötaja I (ver 3)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Personalitöötaja I
EN: Human resource administrator I
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2008
Kehtib kuni: 06.12.2010
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-17102008-01/3p
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 33
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Personalitöö
Kutse grupp: Personalijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
44 Muud kontoritöötajad ja klienditeenindajad
441 Muud kontoritöötajad ja klienditeenindajad
4416 Personalitöö assistendid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0417 Tööoskused
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
78 Tööhõive

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist