Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hoolekandeasutuse juht V
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Hoolekandeasutuse juht V (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Hoolekandeasutuse juht V
EN: Director of social care home V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.10.2003
Kehtib kuni: 21.10.2007
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-23102003-03/1
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.10.2003
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Hoolekandeasutuse juht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
134 Kutseteenuste juhid
1344 Sotsiaalhoolekande teenuste juhid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
87 Hoolekandeasutuste tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist