Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tankla müüja-operaator I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Tankla müüja-operaator I (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Tankla müüja-operaator I
EN: Filling station attendant I
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.1999
Kehtib kuni: 20.11.2003
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-10121999-05/1
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.1999
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Vedelkütuste varustus
Kutse grupp: Tankla müüja-operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
524 Muud müügitöötajad
5245 Tanklatöötajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist